Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zbieg egzekucji dwóch komorników sądowych

2 komentarze

Pytanie: Jak wygląda procedura przekazania środków z konta bankowego zajętego przez dwóch komorników sądowych albo trzech, kilku? Czy taki zbieg egzekucji rozstrzygają oni między sobą bez udziału sądu? Chodzi o sytuację w której oba zajęcia są łącznie na kwotę przewyższającą saldo na rachunku bankowym.

Przeczytaj też: Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej

Odpowiedź: W przypadku zbiegu egzekucji pomiędzy komornikami sądowymi do tych samych rzeczy, wierzytelności (a więc i do rachunku bankowego) lub praw, zgodnie z art. 7731 kpc (kodeksu postępowania cywilnego) dalszą egzekucję prowadzi komornik właściwy którym jest zgodnie z art. 895 § 1 kpc komornik sądu właściwości ogólnej dłużnika.

Przeczytaj też: Ile trwa przekazanie sprawy między komornikami?

Jeżeli żaden z komorników nie jest właściwy lub właściwych jest kilku komorników, to zgodnie z art. 7731 § 2 kpc (kodeksu postępowania cywilnego) komornik, który później wszczął egzekucję, niezwłocznie przekazuje sprawę komornikowi, który pierwszy wszczął egzekucję.

Przeczytaj też: Zbieg egzekucji a kwota wolna

W przedstawionej przez Pana sytuacji, to znaczy gdy znajdująca się na rachunku bankowym kwota nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli, bank wstrzymuje się z wypłatą zajętych kwot, powiadamiając o tym komorników prowadzących egzekucję (podstawa prawna: art. 880 § 3 kpc). Zablokowana przez bank kwota zostanie przekazana po przejęciu spraw do łącznego prowadzenia przez komornika właściwego / który wcześniej wszczął egzekucję, temuż komornikowi.

Przeczytaj też: Jak uniknąć zbiegu egzekucji?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

1 września, 2022

Komentarze do 'Zbieg egzekucji dwóch komorników sądowych'

Subscribe to comments with RSS

  1. Co w sytuacji kiedy środki na koncie wystarczają do zaspokojenia obu zajęć komorniczych? W praktyce raczej chyba rzadko wystarczają jednak z ciekawości takie powiedzmy akademickie pytanie.

    Andi

    1 wrz 22 o 17:04

  2. W takiej sytuacji bank przekaże obu komornikom pełną należność z zajęcia i koniec sprawy – konto bankowe do zwolnienia z egzekucji.

    admin

    1 wrz 22 o 17:14

Skomentuj