Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zawiadomienie o oszustwie

7 komentarzy

Gdy postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika jest bezskuteczne, to często jedynym sposobem na odzyskanie pieniędzy jest złożenie zawiadomienia do prokuratury, o podejrzeniu popełnienia oszustwa – wyłudzenia. Dłużnik może przestraszyć się grożącej mu kary pozbawienia wolności i pieniądze oddać. Jeśli dłużnik nie przestraszy się w postępowaniu przygotowawczym i po przedstawieniu zarzutu, to najlepiej dla wierzyciela aby sąd orzekł karę pozbawienia wolności w zawieszeniu wraz z obowiązkiem naprawienia szkody w okresie próby. Wtedy dłużnik ma sporo do stracenia, bo jeżeli nie zapłaci, to sąd może zarządzić wykonanie kary (często z tego powodu zwracają pieniądze ci formalnie niewypłacalni dłużnicy)

Napisałem klientowi sugestie w jednej ze spraw, poniżej załączam maila wysłanego mu.

Proponuję aby pofatygował się Pan na najbliższy komisariat Policji i złożył zeznania oraz załączył dokumenty. Można napisać zawiadomienie wysłać poczta ale i tak będą Pana potem wzywać na przesłuchanie. Załączam dwa pisma od komornika, w jednym pisze co oświadczył dłużnik Z., a drugie o przekazaniu sprawy do innego komornika który wcześniej wszczął egzekucję. Telefonicznie poinformował mnie ten komornik M.K. że przeciwko Z. bodaj każdy komornik w miejscowości L. prowadzi bezskutecznie egzekucje. Czyli, wygląda na to że dłużnik już zaciągając zobowiązanie u Pana wiedział, że nie zapłaci gdyż pewnie miał już inne długi których nie można było ściągnąć. Tym samym wprowadził Pana w błąd w celu osiągnięcia korzyści majątkowej – na tym właśnie polega oszustwo. Kilka dni temu komornik przelał mi na konto firmowe kwotę 330,39 zł. (dzisiaj zrobiłem przelew do Pana) i oprócz tej marnej kwoty oraz kosztów procesowych i zaliczek egzekucyjnych które udało się komornikowi ściągnąć dla mnie, nic więcej nie odzyskał. Proszę wziąć ze sobą faktury, umowę przelewu powierniczego (aby wskazać dlaczego ja figuruję u komornika jako wierzyciel). Proponuje aby zawnioskował Pan na Policji aby u komorników sprawdzili jakie kwoty są bezskutecznie egzekwowane i kiedy powstały pierwsze długi. Proszę o wszystkim co wyżej napisałem, powiedzieć. Z drugiej strony, może nie będzie Panu dane powiedzieć wszystkiego, wiec może Pan jednak napisać zawiadomienie (do prokuratury) z załączeniem dokumentów, opisując sprawę. Istotne są też daty i miejsca a więc kiedy i gdzie doszło do zawarcia umowy / transakcji pomiędzy Panem a dłużnikiem.

Przeczytaj też: Gdy policja nie chce przyjąć zgłoszenia

Dodam coś jeszcze. Jeżeli stać Cię, to doniesienie o wyłudzeniu niech Ci adwokat (napisze i) złoży; szczególnie wówczas jeżeli sprawa pozostawia prokuratorowi swobodę oceny. Wcale nie dlatego, że będzie bardziej profesjonalne bo może nie być ale dlatego, że prokurator (i sąd) może przychylniej na nie spojrzą zwłaszcza jeśli znają się z adwokatem.

Przeczytaj też: Oszustwo – od jakiej kwoty?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

17 lipca, 2020

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Zawiadomienie o oszustwie'

Subscribe to comments with RSS

 1. Witam, prosiłbym o wyjaśnienie a nawet kroki jakie należy poczynić z związku gdyż osoba o która popełniła przestępstwo jest rozpytana ,oczywiście nie przyznaje się kłamie i odmawia się wszczęcia śledztwa/dochodzenia ,żeby po raz kolejny wezwać ja i żeby złożyła pod rygorem odp karnej prawdziwe fakty.Przymus to oczywiście pouczenie odpowiedzialnosci ,i czy poważnie policja i jej zaangażowanie doprowadzi do uchwycenia stanu faktycznego ,a który to oskarżony przedstawia odmiennie

  Ireneusz

  21 sie 20 o 20:02

 2. Trzeba by wnieść zażalenie na odmowę wszczęcia dochodzenia. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni do sądu właściwego do rozpoznania sprawy, za pośrednictwem prokuratora który wydał postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia / śledztwa. Jeżeli zażalenie zostanie uwzględnione i wszczęte postępowanie, to taka osoba zostanie przesłuchana pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Jednak wysoce prawdopodobne, że skłamie ryzykując taka odpowiedzialność karną niż że zezna prawdę przyznając się do popełnionego przestępstwa. Czy policja pomimo nieprzyznania się do winy będzie w stanie coś uchwycić, to już zalezy od specyfiki spawy. Jeżeli uważa Pan, że policja można może dokonać konkretnych ustaleń wskazujących na winę tej osoby, to należy je wskazac w zażaleniu tzn. co policja powinna zrobić, sprawdzić.

  admin

  21 sie 20 o 20:22

 3. Dziękuję bardzo ,o zazaleniu wiem , wiem o terminie 7 dni,tylko nie wiem czy zażalenie będzie uwzględnione chodzi o oszustwo wprowadzenia (komornika sądowego.)funkcjonariusza w blad i uzyskanie tego błędu że wszczął egzekucję .sprawa trafiła do sądu cywilnego uzyskalem (wygrałem) wyrok o pozbawienie tyt wykonalności ,ale są straty jakie mi spowodował komornik przez nasłanie go przez oskarżonego(oczywiście komornik zasłania sie ze działał na wniosek owego wierzyciela) .wygrałem na gruncie prawa cywilnego ,natomiast chce pociągnąć na gruncie prawa karnego,ale prokurator tego nie chce zaakceptować. a mina policji że wygrałem proces cywilny a sąd nie nie pociągnął do odp karnej za fałszywe zez bezcenna .(tu akurat jest haczyk,strona nie odpowie za fałszywe zeznania chyba że sąd ja przesłucha ponownie charakterze świadka co zdarza się bardzo rzadko….i o tym policja nie wie….
  Jeszcze raz dziękuję za podpowiedź ,muszę zrobić żeby oskarżono przesłuchali w charakterze świadka,może coś da no i z podejscie policji do sprawy…. wątpliwa kwestia…

  Ireneusz

  21 sie 20 o 20:38

 4. Proszę o szczegóły: czy to w cywilnym postępowaniu sądowym osoba ta zeznała nieprawdę będąc przesłuchiwana bez pouczenia o odpowiedzialności karnej i to później wyszło na jaw, że skłamała?

  admin

  21 sie 20 o 20:43

 5. Sprawa wygląda następująco
  Zawiadomiłem teraz prokuraturę o popełnieniu przestępstwa oszustwa(bodajże 286kk) w tym wypadku funkcjonariusza publicznego (komornik sądowy)jako że przez swoje działania oskarżony(wierzyciel)wprowadził w błąd owego komornika gdyż otrzymał pieniądze a twierdził że nie otrzymał. Poszedl do komornika wszczął egzekucję przez złożenie wniosku i machina egzekucyjna ruszyła. Próbowalem zatrzymać skargami na komornika bo wierzyciel otrzymal pieniadze a się nie przyznaje.skargi nic nie dały,poszedł pozew przeciwegzekucyjny w sądzie cywilnym.Tam wierzyciel szedł w zaparte nie przyznawał się że otrzymał pieniądze .Całe szczęście że sąd(w tym wypadku młoda sędzina zauważyła kłamstwa i uchyliła tyt wykonawczy.i dała wiarę że pieniądze przekazałem. koniec .próbowałem wnioskami dodatkowymi uzyskać zwrot kosztów egzekucji – wymowka sądu proszę złożyć kolejny pozew.oraz jako strona w postępowaniu nie może być pociągnięta do odp karnej za nieprawdę! Koniec polemiki z sąd i prokuraturą-akurat tu mają rację na gruncie prawa cywilnego i ma gruncie prawa karnego za fałszywe zeznania 233kk.
  Tak więc teraz złożyłem zawiadomienie o oszustwie na gruncie prawa karnego że oszukał komornika skoro jest wyrok cywilny o uchyleniu tyt wykonawczego,skoro sąd cywilny wydał wyrok potwierdził tym samym ze okoliczności wierzytelności nie było .a nasłanie komornika było tylko z zawistności i tym samym wiedział ze otrzymała pieniadze a mimo to wszczął egzekucję która nie miała miejsca bytu. Byl świadomy swojego działania i chcąc uprzykrzyć nasłał komornika.Sposobami na odwołanie Komornika w tej sytuacji były
  1 wniosek wierzyciela o odwołaniu komornika
  1 depozyt sądowy
  2.pozew egzekucyjny
  Została droga sądowa czyli nr 2 ,a że w sądzie nigdy nic nie wiadomo o cz sam się wielokrotnie przekonałem,a w tej sytuacji całe szczęście trafiłem na mądra sędzinę…..
  I teraz chcę ukarać taka właśnie osobe na gruncie prawa karnego ,a prokuratura oczywiście odmawia wszczęcia dochodzenia. Nie wiem czy się argumentować w zazaleniu ,nie wiem jeszcze co podała na policji w rozpytaniu, bo pewnie jak zawsze na początek ja rozpytali a nie przesłuchali….czy powoływać się na zasady współżycia społecznego ,zasadę porządku prawnego skoro wyro cywilny po części ukazuje że okoliczności wierzytelności nie było i wydał t dym wyrok uchylenia tyt wykonawczego… Za nieprawdę tej osoby nie pociągnę do odp karnej bo nie pozwalają na to przepisy karne jako przyszły sprawca może się bronić kłamstwami i będzie jej to prawo do obrony……a rola tu policji i prokuratury w przedstawieniu zarzutów tak więc zostaje tylko przestępstwo oszustwa..,

  Trochę zawiłe…

  Ireneusz

  21 sie 20 o 20:58

 6. Nie zmusi Pan prokuratury do przedstawienia jej zarzutów, też nie wiem, jak się tłumaczyła, może na przykład, że jej się pomyliło i autentycznie do pewnego momentu myślała, że nie otrzymała od Pana zapłaty im dlatego wniosła o egzekucję. Jeżeli prokurator jej w to uwierzy (albo uda, że wierzy) że jej się pomyliło, czyli że wniesienie bezpodstawnego wniosku o wszczęcie egzekucji nie było celowe, to Pan tej decyzji nie zmieni.

  Skarga na komornika oczywiście że była bezpodstawna, bo komornik tu nie zawinił – nie ma możliwości sprawdzenia, czy dług już aby nie został spłacony.

  Skoro wierzyciel został przesłuchany w sądzie bez pouczenia go o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, to nie można go karać za to. Aby doszło do takiej odpowiedzialności karnej, to musiałby jeszcze raz skłamać podczas kolejnego przesłuchania go ale tym razem po pouczeniu go w sądzie lub w postępowaniu karnym. Jednak jeżeli brak niezbitego dowodu (pokwitowanie, potwierdzenie bankowego przelewu) na to że już wcześniej spłacił Pan dług i dowodem jest tylko danie Panu wiary przez sędzię, tonie jest to podstawa do postawienia zarzutu za składanie fałszywych zeznań.

  Ani świadek któremu grozi odpowiedzialnośc karna ani już podejrzany nie ma prawa fałszywie zeznawać,może co najwyżej uchylić się od odpowiedzi na pytanie.

  Sąd ma rację – ma Pan prawo żądać od tej byłej wierzyciel zwrotu kosztów egzekucji ale w osobnym postępowaniu sądowym.

  admin

  21 sie 20 o 21:33

 7. Zawiadomienie o oszustwie stosunkowo rzadko skutkuje przedstawieniem zarzutu oszustwa w takich sprawach jak niezapłacony towar albo niezwrócona pożyczka. Organy ścigania najczęściej umarzają tego typu sprawy a nawet odmawiają wszczęcia postępowania karnego. Miej to na względzie i nie licz na to że w typowej sprawie o niezapłaconą fakturę lub niezwróconą pożyczkę dłużnik stanie wobec realnej groźby pozbawienia go wolności.

  Kluge

  6 paź 21 o 13:30

Skomentuj