Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zastaw rejestrowy a egzekucja komornicza

1 komentarz

Pytanie: Czy komornik może zająć rzecz na której jest ustanowiony zastaw rejestrowy jako zabezpieczenie wierzytelności, na przykład kredytu na który to kredyt dłużnik kupił tą rzecz?

Odpowiedź: Tak, komornik może zająć rzecz będącą przedmiotem zastawu zarówno zwykłego jak i właśnie zastawu rejestrowego i przeprowadzić z niej egzekucję – sprzedać. Wskazuje na to art. 8051 Kodeksu postępowania cywilnego stanowiący, że jeżeli w toku egzekucji zostanie ujawnione, że na zajętym przedmiocie, ustanowiony został zastaw rejestrowy, komornik zawiadomi niezwłocznie o zajęciu zastawnika zastawu rejestrowego czyli podmiot na rzecz którego ustanowiony został zastaw. Sprzedaż ruchomości obciążonej zastawem rejestrowym może nastąpić nie wcześniej niż po upływie tygodnia od dnia zawiadomienia zastawnika. Zastawnik korzysta z pierwszeństwa zaspokajania w egzekucji, przed wierzycielami osobistymi dłużnika za wyjątkiem wierzycieli egzekwujących należności za pracę, alimenty lub Skarbu Państwa.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

2 grudnia, 2020

1 komentarz do 'Zastaw rejestrowy a egzekucja komornicza'

Subscribe to comments with RSS

  1. Komornikowi wszystko jedno, on swoją dolę zgarnie ze sprzedaży, tak samo jest z nieruchomościami z hipotekami. Gorzej ma wierzyciel.

    Dominik

    7 Maj 21 o 04:26

Skomentuj