Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zarzuty w egzekucji administracyjnej – termin

6 komentarzy

Pytanie: Otrzymałem tytuł wykonawczy z ZUS za składnik z poprzedniej działalności gospodarczej a właściwie to za składki z obecnej działalności które to składki opłaciłem ale przelewy ZUS przyporządkował na te zaległe a są już przedawnione. Wniosę więc zarzut egzekucyjny ale nie wiem w jakim terminie należy wnieść zarzuty w egzekucji administracyjnej? Mam grypę, nie wychodzę z domu.

Przeczytaj też: Egzekucja administracyjna przedawnionej należności

Odpowiedź: Art. 33 § 5 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji stanowi, że zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia wyegzekwowania w całości obowiązku, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych.

Przeczytaj też: Upomnienie w egzekucji administracyjnej

Warto jednak wnieść zarzut w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania tytułu wykonawczego, wtedy postępowanie egzekucyjne zostanie zawieszone (art. 35 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji): Zawieszenie egzekucji administracyjnej po wniesieniu zarzutu.

A co do formy wniesienia zarzutu w egzekucji administracyjnej prowadzonej przez ZUS, to można tego dokonać przez internet – za pośrednictwem ZUS PUE.

Przeczytaj też: Czy ZUS może prowadzić egzekucję z nieruchomości?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

3 lutego, 2023

Komentarze do 'Zarzuty w egzekucji administracyjnej – termin'

Subscribe to comments with RSS

 1. Formularz RD-8 przez który wnosi się zarzuty egzekucyjne na portalu ZUS. Jedyny szkopuł to mało miejsca na treść zarzutów, nie rozpiszesz się, bo limit liter jest bardzo ograniczony.

  Justyna

  4 lut 23 o 08:51

 2. Nie ma potrzeby rozpisywać się. Jeżeli składki były zapłacone, to załączasz potwierdzenia przelewów ki (w sprawie przytoczonej) podnosisz dodatkowo zarzut przedawnienia tych składek na poczet których zus przyporządkował wpłaty na składki bieżące.

  Makowski

  4 lut 23 o 12:04

 3. Czy od decyzji odmownej na zarzut można odwołać się do sądu?

  Aśka

  6 lut 23 o 07:54

 4. Tak, do sądu administacyjnego.

  admin

  6 lut 23 o 07:59

 5. A jaki termin ma ten cały ZUS na rozpatrzenie zarzutu?

  Anonim

  21 lut 23 o 20:57

 6. Termin do rozpatrzenia zarzutów egzekucyjnych nie został w przepisach określony ale jak zwykle w takich przypadkach: bez zbędnej zwłoki.

  admin

  22 lut 23 o 04:10

Skomentuj