Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zapytanie do komornika o stan egzekucji

2 komentarze

Pytanie: Mam od dwóch miesięcy sprawę u komornika znaczy będąc wierzycielem. Na początku egzekucji przysłał wezwanie o wpłacenia zaliczek, wpłaciłem je i od tego czasu cisza, żadnego pisma o efektach w postaci przelewu na konto nie wspominając. Niestety nikt u komornika nie odbiera telefonów a nie pojadę to komornika ponieważ to ponad 100 kilometrów. Czy jeżeli wyślę komornikowi pocztą poleconą zapytanie o stan egzekucji to czy on ma obowiązek poinformować mnie zwrotnie o stanie sprawy?

Przeczytaj też: Sprawdzenie dłużnika u komornika przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego

Odpowiedź: Na podstawie art. 763 § 1 KPC (Kodeksu postępowania cywilnego) komornik ma obowiązek zawiadomić wierzyciela o każdej dokonanej czynności egzekucyjnej i na jej żądanie udziela wyjaśnień o stanie sprawy. Komornik powinien zatem przesyłać Panu odpisy dokonywanych zajęć, w tym tych co do których nie wiadomo czy będą skuteczne jak np. zajęcie wierzytelności w urzędzie skarbowym. Powyższy przepis jest też odpowiedzią na Pana pytanie; jak widać z tegoż, ma Pan prawo do uzyskania informacji o stanie sprawy egzekucyjnej.

Przeczytaj też: Komornik nie przekazuje pieniędzy wierzycielowi

Dziękuję a czy może Pan podesłać wzór zapytania komornika o stan sprawy?

Nie istnieje wzór, ale może być na przykład takie pismo:

WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI O STANIE EGZEKUCJI

Niniejszym na podstawie art. 763 § 1 KPC wnoszę o udzielenie mi informacji o stanie egzekucji w przedmiotowej sprawie w tym o podjętych czynnościach egzekucyjnych o które wnioskowałem we wniosku o wszczęcie egzekucji / na poczet których uiściłem zaliczki.

                                                                                                                           Podpis: 

Przeczytaj też: Wniosek o wszczęcie egzekucji – wzór

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

27 czerwca, 2022

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Zapytanie do komornika o stan egzekucji'

Subscribe to comments with RSS

  1. Na co najmniej 50% komornik nie udzieli odpowiedzi, bo szkoda mu czasu i pieniędzy na wysłanie listu.

    Anonim

    30 cze 22 o 16:32

  2. To skarga do prezesa albo nawet do prokuratury za niedopełnienie obowiązków. I informacja w internecie żeby wierzyciele wiedzieli że to nierzetelny komornik i kierowali wnioski egzekucyjne do innych komorników z miasta.

    Kufel

    1 lip 22 o 09:46

Skomentuj