Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zapłata poprzez cesję wierzytelności

3 komentarze

Niedawno skontaktował się ze mną były klient któremu jego dłużnik zaproponował zapłatę cesją wierzytelności przysługująca mu od firmy trzeciej. I co ja na to.

Przyjęcie od dłużnika zapłaty cesją wierzytelności zamiast normalnie jak ustalono wcześniej czyli przelewem gotówki, to spore ryzyko dla wierzyciela.

Po pierwsze nie wiadomo, czy ten nowy dłużnik jest wypłacalny. Zgodnie z art. 516 Kodeksu cywilnego, za wypłacalność dłużnika w chwili przelewu zbywca ponosi odpowiedzialność tylko o tyle, o ile tę odpowiedzialność na siebie przyjął. Taką odpowiedzialność zbywcy czyli cedenta trzeba by wówczas zapisać w umowie cesji.

Przeczytaj też: Potrącenie czyli kompensata należności. Znaczenie cesji

Zgodnie też z art. 516 Kodeksu cywilnego zbywca wierzytelności ponosi względem nabywcy odpowiedzialność za to, że wierzytelność mu przysługuje; że istnieje, że przysługuje właśnie jemu a nie komuś innemu, że jest w deklarowanej kwocie, że nie ma wad prawnych. Odpowiedzialność cedenta powstaje też wówczas, gdy dłużnik dokona potrącenia swojej wierzytelności przysługującej mu wobec cedenta ze skutkiem wobec cesjonariusza.

Przeczytaj też: Cesja wierzytelności zajętej przez komornika

No dobrze ale załóżmy, że wierzytelności deklarowanej przez zbywcę jako bezsporną, dłużnik nie płaci i jej nabywca czyli cesjonariusz kieruje pozew o zapłatę tego długu. Dłużnik odwołuje się od nakazu zapłaty i powództwo zostaje oddalone. Cesjonariusz żąda więc jednak od zbywcy zapłaty za to, że sprzedał mu, jak twierdzi, nieistniejąca wierzytelność, gdyż powództwo zostało oddalone. A zbywca mu odpowiada np. że wierzytelność jak najbardziej, była bezsporna natomiast oddalenie powództwa to wina, jak twierdzi, nabywcy wierzytelności który popełnił błędy odpowiadając na zarzuty pozwanego w postępowaniu sądowym. I co? Teraz nabywca musi pozwać zbywcę a nie wiadomo z jakim skutkiem…

Przeczytaj też: Odpowiedzialność cedenta za wypłacalność dłużnika

Rozważając więc przyjęcie zapłaty cesją wierzytelności należy mieć na względzie wyżej poruszone aspekty.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

22 czerwca, 2020

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Zapłata poprzez cesję wierzytelności'

Subscribe to comments with RSS

 1. Jeżeli w umowie cesji jest zapis o odpowiedzialności zbywcy za wypłacalność dłużnika, to mogę zbywce pozwać dopiero po umorzeniu bezskutecznego postępowania komorniczego przeciwko dłużnikowi?

  Takoj

  24 cze 20 o 22:08

 2. Tak albo przynajmniej po otrzymaniu od komornika pisma – wysłuchanie przed umorzeniem postępowania egzekucyjnego

  admin

  27 cze 20 o 21:43

 3. Zdecydowanie nigdy nie daliśmy się namówić na przejęcia od dłużnika jakichś (zwykle nieściągalnych) jego wierzytelności kiedy wiadomo, że jego długi są o wiele większe i widać, że dysponuje on sporym, choć ukrytym bądź przepisanym na kogoś majątkiem.

  buchalter

  25 maj 21 o 15:35

Skomentuj