Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zapłata poprzez cesję wierzytelności

3 komentarze

Niedawno skontaktował się ze mną były klient któremu jego dłużnik zaproponował zapłatę cesją wierzytelności przysługująca mu od firmy trzeciej. I co ja na to.

Przyjęcie od dłużnika zapłaty cesją wierzytelności zamiast normalnie jak ustalono wcześniej czyli przelewem gotówki, to spore ryzyko dla wierzyciela.

Po pierwsze nie wiadomo, czy ten nowy dłużnik jest wypłacalny. Zgodnie z art. 516 Kodeksu cywilnego, za wypłacalność dłużnika w chwili przelewu zbywca ponosi odpowiedzialność tylko o tyle, o ile tę odpowiedzialność na siebie przyjął. Taką odpowiedzialność zbywcy czyli cedenta trzeba by wówczas zapisać w umowie cesji.

Zgodnie też z art. 516 Kodeksu cywilnego zbywca wierzytelności ponosi względem nabywcy odpowiedzialność za to, że wierzytelność mu przysługuje; że istnieje, że przysługuje właśnie jemu a nie komuś innemu, że jest w deklarowanej kwocie, że nie ma wad prawnych. Odpowiedzialność cedenta powstaje też wówczas, gdy dłużnik dokona potrącenia swojej wierzytelności przysługującej mu wobec cedenta ze skutkiem wobec cesjonariusza.

No dobrze ale załóżmy, że wierzytelności deklarowanej przez zbywcę jako bezsporną, dłużnik nie płaci i jej nabywca czyli cesjonariusz kieruje pozew o zapłatę tego długu. Dłużnik odwołuje się od nakazu zapłaty i powództwo zostaje oddalone. Cesjonariusz żąda więc jednak od zbywcy zapłaty za to, że sprzedał mu, jak twierdzi, nieistniejąca wierzytelność, gdyż powództwo zostało oddalone. A zbywca mu odpowiada np. że wierzytelność jak najbardziej, była bezsporna natomiast oddalenie powództwa to wina, jak twierdzi, nabywcy wierzytelności który popełnił błędy odpowiadając na zarzuty pozwanego w postępowaniu sądowym. I co? Teraz nabywca musi pozwać zbywcę a nie wiadomo z jakim skutkiem…

Rozważając więc przyjęcie zapłaty cesją wierzytelności należy mieć na względzie wyżej poruszone aspekty.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

22 czerwca, 2020

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Zapłata poprzez cesję wierzytelności'

Subscribe to comments with RSS

 1. Jeżeli w umowie cesji jest zapis o odpowiedzialności zbywcy za wypłacalność dłużnika, to mogę zbywce pozwać dopiero po umorzeniu bezskutecznego postępowania komorniczego przeciwko dłużnikowi?

  Takoj

  24 Cze 20 o 22:08

 2. Tak albo przynajmniej po otrzymaniu od komornika pisma – wysłuchanie przed umorzeniem postępowania egzekucyjnego

  admin

  27 Cze 20 o 21:43

 3. Zdecydowanie nigdy nie daliśmy się namówić na przejęcia od dłużnika jakichś (zwykle nieściągalnych) jego wierzytelności kiedy wiadomo, że jego długi są o wiele większe i widać, że dysponuje on sporym, choć ukrytym bądź przepisanym na kogoś majątkiem.

  buchalter

  25 Maj 21 o 15:35

Skomentuj