Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zaniechanie dokonania czynności przez komornika

2 komentarze

Pytanie: Wiem, że można złożyć skargę na czynności komornika ale co można zrobić jeżeli dłużnik uporczywie nie dokonuje czynności które powinien wykonać? Dochodzi do notorycznego zaniechania, ociągania się z dokonaniem czynności, gdzie i jak można złożyć skargę w takich przypadkach?

Odpowiedź: Nie sprecyzował Pan o co konkretnie chodzi. Zgodnie z art. 767 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, skarga na czynności komornika (kierowana do sądu przy którym ten komornik działa) może dotyczyć nie tylko dokonanej przez komornika czynności ale też zaniechania dokonania przez komornika czynności. Trzeba tu jednak rozróżnić niedokonanie czynności którą komornik powinien dokonać wraz z dokonaniem innej czynności od opieszałości, bezczynności komornika, ociągania się z dokonaniem czynności.

Zaniechanie dokonania czynności które może być przedmiotem skargi na czynności komornika, to na przykład niepowiadomienie dłużnika o licytacji albo niedoręczenie mu kopii tytułu wykonawczego przy pierwszej czynności egzekucyjnej.

Jeżeli jednak chodzi Panu o to, że komornik nie dokonuje wnioskowanych czynności albo dokonuje z opóźnieniem (komornik ma 7 dni na podjęci wnioskowanej przez wierzyciela czynności), to takie zachowania nie mogą być podstawą skargi na (zaniechanie dokonania) czynności komornika. Mogą być natomiast podstawą skargi na komornika do prezesa sądu przy którym ten komornik działa: https://pamietnikwindykatora.pl/skarga-do-prezesa-sadu-a-skarga-na-czynnosci-komornika/.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

26 stycznia, 2021

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Zaniechanie dokonania czynności przez komornika'

Subscribe to comments with RSS

  1. Czy można od komornika żądać zapłaty straty poniesionej z tytułu bezskutecznej egzekucji za spóźnione dokonanie zajęcia?

    banek

    26 Sty 21 o 07:57

  2. Tak, w grę wchodzi odpowiedzialność odszkodowawcza komornika solidarnie ze skarbem państwa oczywiście tego nie załatwia się w drodze skargi na komornika tylko poprzez powództwo odszkodowawcze.

    admin

    26 Sty 21 o 08:25

Skomentuj