Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zaniechanie dokonania czynności przez komornika

7 komentarzy

Pytanie: Wiem, że można złożyć skargę na czynności komornika ale co można zrobić jeżeli dłużnik komornik uporczywie nie dokonuje czynności które powinien wykonać? Dochodzi do notorycznego zaniechania, ociągania się z dokonaniem czynności, gdzie i jak można złożyć skargę w takich przypadkach?

Przeczytaj też: Co najpierw zajmuje komornik?

Odpowiedź: Nie sprecyzował Pan o co konkretnie chodzi. Zgodnie z art. 767 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, skarga na czynności komornika (kierowana do sądu przy którym ten komornik działa) może dotyczyć nie tylko dokonanej przez komornika czynności ale też zaniechania dokonania przez komornika czynności. Trzeba tu jednak rozróżnić niedokonanie czynności którą komornik powinien dokonać wraz z dokonaniem innej czynności od opieszałości, bezczynności komornika, ociągania się z dokonaniem czynności.

Zaniechanie dokonania czynności które może być przedmiotem skargi na czynności komornika, to na przykład niepowiadomienie dłużnika o licytacji albo niedoręczenie mu kopii tytułu wykonawczego przy pierwszej czynności egzekucyjnej.

Przeczytaj też: Ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji?

Jeżeli jednak chodzi Panu o to, że komornik nie dokonuje wnioskowanych czynności albo dokonuje z opóźnieniem (komornik ma 7 dni na podjęci wnioskowanej przez wierzyciela czynności), to takie zachowania nie mogą być podstawą skargi na (zaniechanie dokonania) czynności komornika. Mogą być natomiast podstawą skargi na komornika do prezesa sądu przy którym ten komornik działa: https://pamietnikwindykatora.pl/skarga-do-prezesa-sadu-a-skarga-na-czynnosci-komornika/.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

26 stycznia, 2021

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Zaniechanie dokonania czynności przez komornika'

Subscribe to comments with RSS

 1. Czy można od komornika żądać zapłaty straty poniesionej z tytułu bezskutecznej egzekucji za spóźnione dokonanie zajęcia?

  banek

  26 sty 21 o 07:57

 2. Tak, w grę wchodzi odpowiedzialność odszkodowawcza komornika solidarnie ze skarbem państwa oczywiście tego nie załatwia się w drodze skargi na komornika tylko poprzez powództwo odszkodowawcze.

  admin

  26 sty 21 o 08:25

 3. Czy opłata za taki pozew jest podwójna jeżeli pozwę skarb państwa i komornika zamiast tylko skarb państwa?

  Maria

  8 sie 21 o 17:22

 4. Nie, jest taka sama gdy pozwie Pani solidarnie albo tylko jednego.

  admin

  8 sie 21 o 17:29

 5. To jeżeli komornik nie zwalnia konta bankowego chociaż egzekucja została już zakończona, to należy poskarżyć się do prezesa sądu?

  Toman

  2 wrz 21 o 19:38

 6. Tak, do prezesa sądu rejonowego przy którym to sądzie komornik ten działa. Mamy bowiem do czynienia z opieszałością komornika.

  admin

  2 wrz 21 o 21:50

 7. Chyba chodzi mu w pytaniu o komornika a nie o dłużnika.

  Anonim

  21 mar 22 o 10:11

Skomentuj