Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zamknięcie spółki z o.o. komandytowej

Jeden komentarz

Pytanie: Posiadam spółkę komandytową X i spółkę z o.o. która jest wspólnikiem w spółce komandytowej X – chcę je zamknąć. Czy mogę najpierw rozpocząć likwidacje spółki zoo (trwa to ok. 6 miesięcy – razem z wezwaniem wierzycieli), a dopiero później zamknąć spółkę komandytową? Tzn. zamknąć komandytówkę przed upływem tych 6 miesięcy od rozpoczęcie likwidacji sp. z o.o.

Przeczytaj też: Klauzula wykonalności na wspólnika spółki komandytowej

Spółkę komandytową mogę zamknąć na dwa sposoby: poprzez likwidacje oraz zakończenie działalności bez likwidacji. Co będzie szybsze i tańsze? Oczywiście przy założeniu że wszyscy wspólnicy zgadzają się na jak najszybsze zamknięcie spółki.

Przeczytaj też: Egzekucja przeciwko spółce z o.o. w likwidacji

Odpowiedź: Można zacząć pod likwidacji spółki z o.o. będącej wspólnikiem komandytowej. Jeżeli spółka z o.o. jest jedynym komplementariuszem spółki komandytowej, to po likwidacji tej spółki zo. o. i wykreśleniu jej z KRS spółka komandytowa z mocy prawa ulegnie rozwiązaniu. Jeżeli komplementariuszy jest więcej, to też komandytowa ulegnie wówczas rozwiązaniu (o ile umowa nie przewiduje dalszego jej trwania a jak rozumiem, taka sytuacja nie zachodzi tutaj).

Przeczytaj też: Jak sprawdzić sąd rejestrowy spółki?

Zamknięcie spółki komandytowej bez likwidacji jest szybsze (nawet w tydzień) i tańsze. Odpadają koszty opłat sądowych jak np. z tytułu publikacji ogłoszenia o otwarciu likwidacji spółki.

Przeczytaj też: Pozwanie spółki wykreślonej z KRS

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

28 kwietnia, 2023

kategoria inne

1 komentarz do 'Zamknięcie spółki z o.o. komandytowej'

Subscribe to comments with RSS

  1. A po co zamykać, zostawić w KRS ile takich spółek z o.o. jest, bez liku. Na papierze istnieją i tylko na papierze.

    MK

    30 kw. 23 o 08:10

Skomentuj