Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zaliczanie wpłat przez wierzyciela

2 komentarze

Pytanie: Dłużnik przelał mi 300 tysiące złotych. Ma u mnie kilka długów i nie wiem na poczet którego zaliczyć wpłatę. Są dwie faktury z różnych okresów czasu które jeszcze nie były przedmiotem postępowania sądowego ale jest też już nakaz zapłaty, czekam na nadanie klauzuli wykonalności. jakaś zasada która mam się kierować zaliczając wpłatę która nie wystarcza na pokrycie wszystkich jego zobowiązań? W tytule przelewu napisał tylko “spłata”.

Przeczytaj też: Jak komornik rozlicza wpłaty i dzieli pomiędzy wierzycieli

Odpowiedź: Jeżeli dłużnik nie wskazał w przelewie którego długu dotyczy spłata, to wierzyciel powinien przyporządkować ją do najwcześniej wymagalnego zobowiązania. W Pana przypadku będzie to, jak mniemam, to już objęte nakazem zapłaty.

Poza tym, wierzyciel ma prawo zaliczyć częściową spłatę najpierw na poczet narosłych odsetek a gdy roszczenie jest już zasądzone, to najpierw na poczet kosztów postępowania sądowego. Tak też robią komornicy: https://pamietnikwindykatora.pl/naliczanie-odsetek-przez-komornika/.

A jeżeli nakaz zapłaty zawierałby fakturę z terminem płatności późniejszym od tych które jeszcze nie są zasądzone, to czy też miałby pierwszeństwo w spłacie?

Nie, fakt zasądzenia niczego nie zmienia w tej materii, wciąż brana jest pod uwagę data wymagalności.

Przeczytaj też: Roszczenie niewymagalne a pozew

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

18 listopada, 2020

kategoria windykacja

Komentarze do 'Zaliczanie wpłat przez wierzyciela'

Subscribe to comments with RSS

  1. A czy to będzie karalne jeżeli wpłatę bez wskazania przypisze do późniejszego roszczenia w celu otrzymania nakazu zapłaty w nakazowym postępowaniu? Jest to największa kwota – właśnie z późniejzej faktury.

    Rajmund

    26 cze 21 o 18:23

  2. Sąd raczej nie wyda w takim przypadku nakazu w postępowaniu nakazowym skoro na wpłacie nie jest wskazane, że to częściowa spłata tej faktury.

    admin

    26 cze 21 o 18:31

Skomentuj