Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zakończenie postępowania egzekucyjnego w administracji

Brak komentarzy

Pytanie: Czy w przypadku zakończenia postępowania egzekucyjnego w administracji – umorzenie z uwagi na wyegzekwowanie pełnej należności dłużnik otrzymuje stosowne postanowienie o wyegzekwowaniu należności (podatków lub składek ZUS)?

Przeczytaj też: Egzekucja administracyjna – rozłożenie na raty

Odpowiedź: W egzekucji administracyjnej jeżeli następuje umorzenie postępowania to nie z uwagi na wyegzekwowanie należności lecz z powodu bezskuteczności egzekucji. Jeżeli natomiast egzekucja jest w pełni skuteczna, to następuje po prostu zakończenie postępowania egzekucyjnego.

Przeczytaj też: Kto jest wierzycielem w postępowaniu egzekucyjnym w administracji?

W egzekucji administracyjnej organ egzekucyjny nie wydaje zobowiązanemu postanowienia o zakończeniu postępowania egzekucyjnego ani z urzędu ani na wniosek. Inaczej jest w egzekucji prowadzonej według przepisów kodeksu postępowania egzekucyjnego – komornik sądowy wydaje takie postanowienie wierzycielowi i dłużnikowi: Czy komornik informuje o zakończeniu egzekucji?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

17 grudnia, 2022

Skomentuj