Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zajęcie samochodu przez urząd skarbowy

8 komentarzy

Pytanie: Czy urząd skarbowy prowadząc egzekucję administracyjną zajmuje samochód na takich samych zasadach co komornik sądowy?

Przeczytaj też: Egzekucja administracyjna z nieruchomości

Odpowiedź: Istnieją dwie zasadnicze różnice jak chodzi o zajęcie ruchomości, w tym samochodu, pomiędzy egzekucją prowadzoną na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji a egzekucją prowadzona na podstawie kodeksu postępowania cywilnego.

Pierwsza różnica jest taka, że w egzekucji administracyjnej a więc też tej prowadzonej przez urząd skarbowy, zajęcie samochodu może nastąpić zza biurka: Zajęcie ruchomości zza biurka a w egzekucji prowadzonej na podstawie kpc (przez komornika sądowego), nie – w celu dokonania zajęcia pojazdu komornik musi podejść do samochodu i go oznakować (znakiem zajęcia).

Druga różnica zasadnicza jest taka, że w egzekucji administracyjnej poborca skarbowy może zająć samochód (i w ogóle ruchomość) nawet wówczas gdy z dokumentów ujawnionych wynika, że samochód ten jest własnością osoby trzeciej. W egzekucji z ruchomości prowadzonej na podstawie kpc komornik sądowy nie ma prawa w takiej sytuacji zająć samochodu: Zajęcie ruchomości osoby trzeciej przez komornika. Oczywiście w egzekucji administracyjnej w przypadku zajęcia rzeczy osoby trzeciej właścicielowi też przysługuje żądanie zwolnienia jej rzeczy z egzekucji. Termin na złożenie stosownego żądania to 14 dni.

Przeczytaj też: Egzekucja administracyjna z majątku wspólnego małżonków

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Komentarze do 'Zajęcie samochodu przez urząd skarbowy'

Subscribe to comments with RSS

 1. Interesujące dlaczego komornik sądowy nie ma takiego uprawnienia znaczy zajmowania rzeczy a przede wszystkim samochodu bez konieczności oznakowania go. Zlokalizowanie pojazdu nastręcza im wielokrotnie trudności a wręcz jest niemożliwe.

  Boka

  4 lut 23 o 16:36

 2. Komornik może od dłużnika zażądać wskazania miejsca postoju pojazdu. W ramach złożenia wykazu majątku, udzielenia wyjaśnień.

  Tom

  5 lut 23 o 11:26

 3. O ile komornik zna aktualny adres dłużnika i o ile dłużnik odbierze korespondencję.

  admin

  5 lut 23 o 18:31

 4. I o ile ma w ogóle ochotę na takie podchody pod rygorem odpowiedzialności karnej jak wykaz majątku.

  Adam

  7 lut 23 o 20:03

 5. Dopóki samochód nie jest zajęty, to dłużnik nie poniesie odpowiedzialności za udaremnienie egzekucji sprzedając go. I tu też przewaga wierzyciela w egzekucji administracyjnej po zajęciu przy biurku.

  Dawid

  4 lut 23 o 17:06

 6. Niekoniecznie nie poniesie: Art. 300 § 2 kk: Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub ZAGROŻONE ZAJĘCIEM, bądź usuwa znaki zajęcia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

  admin

  4 lut 23 o 20:32

 7. Pytanie od którego momentu zaczyna się „zagrożenie zajęciem”, bo równie dobrze można uznać za to uzyskiwane dochody przeznaczane na zaspokojenie potrzeb własnych i rodziny w okresie trwania postępowania karnego/cywilnego, co zakrawa na kuriozum.

  Adam

  7 lut 23 o 20:07

 8. Gdybym był rzetelnym prokuratorem, to sprawdziłbym, czy zbycie samochodu mogło być podyktowane koniecznością zdobycia środków na minimum egzystencji (czy dłużnik i jego rodzina mają zapewnione środki do życia z wynagrodzeń za pracę).

  admin

  7 lut 23 o 20:18

Skomentuj