Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zajęcie ruchomości pod nieobecność dłużnika

Brak komentarzy

Pytanie: Czy może być tak, że dłużnika nie ma w mieszkaniu a komornik przyjdzie i pozajmuje rzeczy? Pracuję cały dzień, nie ma mnie w domu od około szóstej rano do osiemnastej.

Przeczytaj też: Jak uniknąć zajęcia ruchomości przez komornika?

Odpowiedź: Tak, komornik może zająć ruchomości pod nieobecność dłużnika, wynika to z art. 812 Kodeksu postępowania cywilnego. Z tym, że w takim wypadku zasadniczo komornik powinien przywołać świadka albo dwóch świadków chyba że zachodzi obawa, iż wskutek straty czasu na przywołanie świadków egzekucja będzie udaremniona. Świadkiem takim może być członek rodziny dłużnika jak i domownik niebędący członkiem jego rodziny. Jeżeli nikogo nie będzie w mieszkaniu, to świadkiem tym będzie policjant jako że siłowe wejście do mieszkania dłużnika czyli po otworzeniu drzwi przez ślusarza 😉 musi odbyć się w asyście policjanta. No i drugim świadkiem może być ślusarz ale nie musi, bo jak napisano wyżej, wystarczy jeden świadek. Świadkowi nie przysługuje wynagrodzenie ale wejście siłowe czyli w asyście policji i z pomocą ślusarza słono kosztuje, około 800 złotych. Na poczet tego wierzyciel wpłaca taką stuprocentową zaliczkę który to koszt finalnie obciąża dłużnika znaczy się komornik stara się ją ściągnąć od dłużnika aby zwrócić wierzycielowi.

Przeczytaj też: Zajęcie ruchomości w egzekucji administracyjnej

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

3 grudnia, 2020

Skomentuj