Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zajęcie nieruchomości bez księgi wieczystej

1 komentarz

Pytanie: Czy komornik może zająć nieruchomość która nie ma urządzonej księgi wieczystej? Wciąż takich nieruchomości a szczególnie spółdzielczych własnościowych mieszkań, jest sporo. Istnieje przepis art. 924 kpc który mówi, że komornik składa do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o wpis o wszczęciu egzekucji lub o złożenie wniosku do zbioru dokumentów. A co jeżeli ni istnieje ani KW ani zbiór dokumentów? niespełniony jest zatem ten przepis czyli dopóki nie zostanie założona KW, nie można prowadzić egzekucji?

Odpowiedź: Można prowadzić egzekucję z nieruchomości która nie ma urządzonej księgi wieczystej ani nie istnieje dla niej zbiór dokumentów (ale bezpieczniej KW założyć, wierzyciel egzekwujący jest do tego uprawniony). Wszczęcie egzekucji nieruchomości która nie ma księgi wieczystej odbywa się na podstawie przedłożonego przez wierzyciela dokumentu stwierdzającego, ze dłużnik jest właścicielem tej nieruchomości.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

11 grudnia, 2020

1 komentarz do 'Zajęcie nieruchomości bez księgi wieczystej'

Subscribe to comments with RSS

  1. Takich nieruchomości co nie mają księgi wieczystej jest mnóstwo, w blokach przede wszystkim.

    kontroler

    25 Maj 21 o 18:30

Skomentuj