Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zajęcie komornicze wynagrodzenia a zmiana pracodawcy

Jeden komentarz

Pytanie: Mam zajętą pensję, otrzymuję na konto pozostałość czyli tą minimalną stawkę. Kolega jest w stanie załatwić mi miejsce w innym zakładzie pracy, praca bardziej zgodna z moimi zainteresowaniami i trochę lepiej płatna. Ciekawi mnie, czy zajęcie komornicze w razie zmiany pracy zostanie automatycznie przeniesione na moja pensję w nowej firmie?

Przeczytaj też: Obowiązki pracodawcy wobec komornika

Odpowiedź: Zgodnie z art. 884 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego przy zmianie pracodawcy zajęcie wynagrodzenia obowiązuje nadal. Zgodnie z § 2 wyżej wskazanego art., w razie rozwiązania stosunku pracy z dłużnikiem dotychczasowy pracodawca czyni wzmiankę o zajęciu należności w wydanym dłużnikowi świadectwie pracy, a jeżeli nowy pracodawca dłużnika jest mu znany, przesyła temu pracodawcy zawiadomienie komornika i dokumenty dotyczące zajęcia wynagrodzenia oraz powiadamia o tym komornika i dłużnika, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne. Zgodnie z § 3 tegoż art., nowy pracodawca, któremu pracownik przedstawi świadectwo pracy ze wzmianką o zajęciu należności, zawiadamia o zatrudnieniu pracownika wskazanego we wzmiance komornika.

Przeczytaj też: Zajęcie wynagrodzenia małżonka dłużnika

Jednakże, na podstawie § 4. tegoż art., obowiązek powiadomienia komornika o zmianie pracodawcy obciąża również Pana – dłużnika. O obowiązku tym oraz o skutkach jego zaniedbania dłużnik powinien być pouczony przy zawiadomieniu go o zajęciu wynagrodzenia za pracę.

Przeczytaj też: Kiedy komornik dowie się o nowej pracy?

Jeżeli pracodawca ani Pan nie powiadomicie komornika o Pana nowym miejscu zatrudnienia to komornik zapewne wyśle zapytanie do ZUS celem dowiedzenia się czy nie zmienił Pan zakładu pracy i dowie się kto jest aktualnie płatnikiem pana składek na ubezpieczenie czyli gdzie jest Pan zatrudniony. Należy spodziewać się, że komornik wyśle takie zapytanie bezzwłocznie po stwierdzeniu braku przelewu zajętego wynagrodzenia od dotychczasowego pracodawcy. Tak działo się w sprawach w których byłem wierzycielem.

Przeczytaj też: Jak uniknąć zajęcia wynagrodzenia przez komornika?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

18 czerwca, 2020

1 komentarz do 'Zajęcie komornicze wynagrodzenia a zmiana pracodawcy'

Subscribe to comments with RSS

  1. Niepoinformowanie o zmianie pracodawcy poskutkuje nałożeniem grzywny na byłego pracodawcę i na dłużnika gdy komornik z ZUS dowie się że od dawna dłużni ma nową pracę.

    Dora

    26 cze 21 o 06:02

Skomentuj