Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zabezpieczenie hipoteczne a upadłość

Jeden komentarz

Pytanie: Jeżeli mam moją wierzytelność zabezpieczoną hipotecznie na nieruchomości należącej do dłużnika i zostanie ogłoszona upadłość tego dłużnika, to czy to zabezpieczenie hipoteczne pozostaje? I czy daje mi takie same prawa a zwłaszcza pierwszeństwo w egzekucji jak przed upadłością dłużnika? Chodzi o upadłość likwidacyjną.

Przeczytaj też: Pozew o zapłatę a wniosek o ogłoszenie upadłości

Odpowiedź: Tak, hipoteka nie wygasa wskutek ogłoszenia upadłości z tym, że po ogłoszeniu upadłości nie może być prowadzona egzekucja komornicza z nieruchomości (ani z innych składników majątku) upadłego. Zaspokajanie wierzyciela hipotecznego odbywa się zgodnie z przepisami prawa upadłościowego.

Przeczytaj też: Wykreślenie hipoteki po umorzeniu postępowania egzekucyjnego?

Zgodnie z art. 346 Prawo upadłościowe, w razie sprzedaży nieruchomości, przed zaspokojeniem wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, zaspokaja się należności alimentacyjne w zakresie wskazanym w art. 343 zaspokajanie należności pierwszej kategorii ust. 2 oraz przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości renty za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, jak też wynagrodzenia za pracę pracowników wykonujących pracę na nieruchomości, statku lub w lokalu za okres ostatnich trzech miesięcy przed sprzedażą, jednakże tylko do wysokości trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przeczytaj też: Kolejność wpisów hipotecznych a kolejność zaspokajania

Z powyższego wynika, że wierzyciel hipoteczny w postępowaniu upadłościowym jest uprzywilejowany z grubsza nie gorzej niż w egzekucji sądowej czyli prowadzonej na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

24 grudnia, 2020

1 komentarz do 'Zabezpieczenie hipoteczne a upadłość'

Subscribe to comments with RSS

  1. Jeżeli upadłość dotyczy spółki to alimenty w ogóle nie wchodzą w grę.

    Anonim

    26 gru 20 o 16:27

Skomentuj