Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wynajmujący nie jest właścicielem mieszkania

Brak komentarzy

Pytanie: Podpisaliśmy umowę najmu z człowiekiem który jak się niedawno okazało, nie jest właścicielem mieszkania. Mieszkanie należy do jego ciotki a w umowie najmu nawet pełnomocnictwa od niej brak. Czy taka umowa z wynajmującym niebędącym właścicielem mieszkania jest ważna?

Przeczytaj też: Umowa najmu na rok a wypowiedzenie

Odpowiedź: Tak, umowa najmu Pana i wynajmującego niebędącego właścicielem mieszkania obowiązuje i to nawet wtedy, gdy nie posiada on pełnomocnictwa od właściciela do zawarcia umowy najmu. W art. 659 kc (kodeksu cywilnego) definiującego umowę najmu brak zapisu o tym, że wynajmujący musi być właścicielem rzeczy (w tym przypadku – mieszkania). Wynajmującym może być każdy kto zapewni najemcy używanie rzeczy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28.3.2014 r., sygn. akt III CSK 156/13).

Przeczytaj też: Roszczenia z umowy najmu – właściwość sądu

Najemca który odkryje, że wynajmujący nie jest właścicielem mieszkania, nie może uchylić się od skutków zawarcia umowy najmu czyli przede wszystkim płacenia umówionego czynszu.

Jednakże umowa najmu zawarta przez osobę niebędącą właściciel mieszkania nie jest dla właściciela wiążąca; wiąże tylko jak wskazano wyżej, wynajmującego i najemcę. Właściciel mieszkania może w takiej sytuacji nakazać najemcy natychmiastowe opuszczenie – zwolnienie mieszkania.

Przeczytaj też: Wypowiedzenie umowy najmu z powodu zaległości czynszowych

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

16 grudnia, 2022

kategoria inne

tag

Skomentuj