Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wykreślenie hipoteki po umorzeniu postępowania egzekucyjnego?

5 komentarzy

Pytanie: Jeżeli postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone to czy następuje wykreślenie hipotek z księgi wieczystej nieruchomości?

Przeczytaj też: Egzekucja hipoteki przymusowej

Odpowiedź: Jeżeli postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone, to oznacza że komornik nie wyegzekwował wszystkich roszczeń egzekwowanych w tym postępowaniu a skoro nie wyegzekwował, to hipoteki nie mogą być wykreślone lecz pozostają wciąż zabezpieczając roszczenia. Tak jest też w sytuacji gdy prowadzona była bezskuteczna egzekucja z tej nieruchomości (komornikowi nie udało się sprzedać nieruchomości) i została umorzona. Jeżeli bowiem w komorniczym postępowaniu egzekucyjnym dojdzie do wyegzekwowania całości roszczeń w tym tych zabezpieczonych hipotecznie, to postępowanie egzekucyjne ulegnie zakończeniu (a nie umorzeniu) i wówczas hipoteki zostaną wykreślone.

Przeczytaj też: Wierzytelność hipoteczna a przedawnienie

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

17 lutego, 2021

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Wykreślenie hipoteki po umorzeniu postępowania egzekucyjnego?'

Subscribe to comments with RSS

 1. Coraz trudniej sprzedać nieruchomość na licytacji komorniczej, nie wiem dlaczego.

  Anonim

  19 lut 21 o 05:29

 2. Czy dotyczy to również hipoteki przymusowej?

  BarKo

  29 sie 21 o 20:15

 3. Tak, hipoteka przymusowa też pozostaje po umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

  admin

  30 sie 21 o 13:32

 4. Umorzenie egzekucji komorniczej praktycznie jest równoznaczne z umorzeniem długu no co najmniej przy kredytach.

  Ktoś

  8 gru 21 o 11:24

 5. Umorzenie egzekucji komorniczej nie jest umorzeniem długu w tym długu z tytułu kredytu też nie. Dług wówczas wciąż istnieje a wierzyciel może o każdym czasie ponownie wnieść do komornika o egzekucję. Chyba częściej nie wnoszą niż wnoszą ponownie, ale to inna sprawa. Kilka lat temu skrócił się też termin przedawnienia zasądzonych roszczeń – z dziesięciu do sześciu lat. To też jakaś dodatkowa szansa dla dłużników.

  admin

  8 gru 21 o 14:05

Skomentuj