Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wykreślenie hipoteki po umorzeniu postępowania egzekucyjnego?

5 komentarzy

Pytanie: Jeżeli postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone to czy następuje wykreślenie hipotek z księgi wieczystej nieruchomości?

Przeczytaj też: Egzekucja hipoteki przymusowej

Odpowiedź: Jeżeli postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone, to oznacza że komornik nie wyegzekwował wszystkich roszczeń egzekwowanych w tym postępowaniu a skoro nie wyegzekwował, to hipoteki nie mogą być wykreślone lecz pozostają wciąż zabezpieczając roszczenia. Tak jest też w sytuacji gdy prowadzona była bezskuteczna egzekucja z tej nieruchomości (komornikowi nie udało się sprzedać nieruchomości) i została umorzona. Jeżeli bowiem w komorniczym postępowaniu egzekucyjnym dojdzie do wyegzekwowania całości roszczeń w tym tych zabezpieczonych hipotecznie, to postępowanie egzekucyjne ulegnie zakończeniu (a nie umorzeniu) i wówczas hipoteki zostaną wykreślone.

Przeczytaj też: Wierzytelność hipoteczna a przedawnienie

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

17 lutego, 2021

kategoria windykacja

tag ,

Komentarze do 'Wykreślenie hipoteki po umorzeniu postępowania egzekucyjnego?'

Subscribe to comments with RSS

 1. Coraz trudniej sprzedać nieruchomość na licytacji komorniczej, nie wiem dlaczego.

  Anonim

  19 lut 21 o 05:29

 2. Czy dotyczy to również hipoteki przymusowej?

  BarKo

  29 sie 21 o 20:15

 3. Tak, hipoteka przymusowa też pozostaje po umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

  admin

  30 sie 21 o 13:32

 4. Umorzenie egzekucji komorniczej praktycznie jest równoznaczne z umorzeniem długu no co najmniej przy kredytach.

  Ktoś

  8 gru 21 o 11:24

 5. Umorzenie egzekucji komorniczej nie jest umorzeniem długu w tym długu z tytułu kredytu też nie. Dług wówczas wciąż istnieje a wierzyciel może o każdym czasie ponownie wnieść do komornika o egzekucję. Chyba częściej nie wnoszą niż wnoszą ponownie, ale to inna sprawa. Kilka lat temu skrócił się też termin przedawnienia zasądzonych roszczeń – z dziesięciu do sześciu lat. To też jakaś dodatkowa szansa dla dłużników.

  admin

  8 gru 21 o 14:05

Skomentuj