Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką

2 komentarze

Pytanie: Co się dzieje z hipoteką zabezpieczającą dajmy na to kredyt gdy ten kredyt zostanie spłacony? Z tego co mi wiadomo, hipoteka jest niejako niezależna od samej wierzytelności. Czy po spłacie kredytu kredytobiorca musi zwrócić się do banku o usunięcie hipoteki czy może bank jako wierzyciel ma obowiązek usuną hipotekę bez wniosku dłużnika.

Przeczytaj też: Obniżenie sumy hipoteki

Odpowiedź: Nie, hipoteka nie może istnieć niezależnie od istnienia wierzytelności lecz przeciwnie – hipoteka jest prawem akcesoryjnym – spłata bądź innego rodzaju wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką powoduje wygaśnięcie hipoteki (art. 94 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece).

Aby wykreślić hipotekę, były dłużnik musi zwrócić się do byłego wierzyciela o wydanie mu kwitu mazalnego: https://pamietnikwindykatora.pl/wierzyciel-nie-chce-wykreslic-hipoteki/ na podstawie którego może on uzyskać wykreślenie hipoteki.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

24 lutego, 2021

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką'

Subscribe to comments with RSS

  1. Można dodać, że po każdej częściowej spłacie długu dłużnik może żądać odpowiedniego zmniejszenia wartości hipoteki.

    Gosiek

    25 lut 21 o 19:52

  2. Żądać może ale raczej bezskutecznie: https://pamietnikwindykatora.pl/obnizenie-sumy-hipoteki/ chyba że wierzyciel hipoteczny zgodzi się z dobrego serca.

    admin

    26 lut 21 o 16:51

Skomentuj