Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wspólne rozliczenie podatku a komornik

8 komentarzy

Pytanie: Czy komornik ma prawo zająć rozliczenie podatku w urzędzie skarbowym jeżeli jest to rozliczenie wspólne współmałżonków a dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków? Byłoby to krzywdzące dla drugiego małżonka który nie jest dłużnikiem w sprawie i gdy nie ma możliwości aby wierzyciel uzyskał rozszerzenie klauzuli wykonalności na drugiego małżonka.

Przeczytaj też: Czy komornik może zająć zwrot podatku?

Odpowiedź: Zgadzam się z Panią, że to krzywdzące w takiej sytuacji ale niestety, zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2019 r., sygn. akt II FSK 430/18, komornik ma prawo zająć wspólne rozliczenie – zwrot nadpłaty podatku w sytuacji gdy dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków. Zgodnie z tym wyrokiem urząd skarbowy ma obowiązek wypłacić takie rozliczenie komornikowi a nie podatnikom. Prawdopodobnie zatem urzędy skarbowe (od czasu wydania ww. wyroku) wypełniają w tym zakresie polecanie zawarte w zajęciu wierzytelności w opisanej sytuacji a jeżeli się od tego powstrzymują, to komornicy je “dyscyplinują”.

Przeczytaj też: Czy komornik może zająć ulgę na dziecko?

Co ciekawe, ten sam sąd – NSA we wcześniejszym wyroku – z 27 marca 2014 r., sygn. akt II FSK 979/12 stwierdził, że nie – komornik nie ma prawa zająć wierzytelności z tytułu nadpłaty podatku ze wspólnego rozliczenia gdy dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków.

Przeczytaj też: Czy komornik może zająć zwrot podatku VAT?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

22 marca, 2021

Komentarze do 'Wspólne rozliczenie podatku a komornik'

Subscribe to comments with RSS

 1. A ja nie wiem, czy to krzywdzące. Nich się wspólnie nie rozliczają, to nie będzie krzywdy. krzywdzące byłoby dla wierzyciela gdyby nie można było zająć, bo dłużnikowi umyśliło się w tym celu rozliczyć wspólnie z żoną, taki unik przed zajęciem.

  Witold

  22 mar 21 o 19:32

 2. W pełni zgadzam się z przedmówcą. przecież wie, że jest dłużnikiem i że nastąpi zajęcie nadpłaty podatku, niech wiec każde osobno rozliczy się.

  Cicho

  22 mar 21 o 20:02

 3. A czy taki wyrok NSA jest wiążący dla wszystkich sytuacji tego typu?

  Anonim

  23 mar 21 o 05:55

 4. No cóż, zgodnie z art. 170 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczenie prawomocne wiąże również inne sądy i inne organy państwowe…

  admin

  23 mar 21 o 06:18

 5. Długi partnera z pierwszego małżeństwa, dlaczego ma odpowiadać obecny partner?

  Atos

  26 kw. 21 o 11:10

 6. Nie musi odpowiadać, niech rozliczy się osobno.

  admin

  26 kw. 21 o 12:30

 7. A czy jeżeli ja mam komornika a mąż nie I rozliczymy się osobno to wtedy mąż dostanie zwrot ?
  Czy też mu zabiorą.

  Ja

  7 mar 22 o 13:15

 8. Oczywiście w takiej sytuacji mąż otrzyma zwrot gdy rozliczy się indywidualnie znaczy osobno.

  admin

  7 mar 22 o 14:10

Skomentuj