Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Wpis o wszczęciu egzekucji z nieruchomości

Brak komentarzy

Pytanie: Jestem wstępnie umówiony na kupno domku od pewnej osoby. Dowiedziałem się jednak, że ta osoba jest zadłużona, ma dług uwidoczniony na internetowej giełdzie wierzytelności a wspólny znajomy który mi ją polecił ostrzegł mnie, że tą osobą zajął się już komornik. Nie chcę kupić nieruchomości zajętej przez komornika. Czy zajęcie nieruchomości przez komornika jest od razu odnotowane i widoczne w elektronicznej księdze wieczystej? I dopóki takiej wzmianki nie ma w księdze to znaczy że nie jest zajęta?

Odpowiedź: Zajęcie nieruchomości wygląda tak, że komornik wzywa pisemnie dłużnika do zapłaty pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania nieruchomości i równolegle wysyła do wydziału ksiąg wieczystych sądu wniosek o wpis w księdze wieczystej o wszczęciu egzekucji z nieruchomości. W stosunku do dłużnika nieruchomość jest zajęta już w momencie doręczenia mu wspomnianego wezwania. W stosunku zaś do osób trzecich, nieruchomość jest zajęta z chwilą dokonania w księdze wieczystej tegoż ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji. Jeżeli zatem nabędzie Pan nieruchomość zanim pojawi się w KW ta wzmianka o wszczęciu egzekucji z nieruchomości nie wiedząc o tym, że komornik zajął ją wezwaniem dłużnika, to wobec Pana jako nabywcy zajęcie nie jest skuteczne.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

17 lutego, 2021

kategoria windykacja

Skomentuj