Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wpis do KRD bez powiadomienia

2 komentarze

Pytanie: Wierzyciel wpisał mnie do KRD ale bez powiadomienia mnie o tym, bez uprzedzenia. Tak czy tak nie mam zamiaru na razie mu zapłacić ale z ciekawości zapytam, czy taki wpis bez powiadomienia można anulować?

Przeczytaj też: Który bank nie sprawdza KRD?

Odpowiedź: Zarówno w przypadku dłużnika będącego konsumentem jak i w przypadku dłużnika niebędącego konsumentem ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych nakłada na wierzyciela obowiązek uprzedzenia dłużnika listem poleconym o zamiarze umieszczenia go w KRD lub w innym BIG-u.

Przeczytaj też: Czy firma windykacyjna może wpisać do KRD?

Zgodnie z art. 21 a ustawy dłużnik który nie ostał uprzedzony tak o zamiarze umieszczenia jego danych w BIG może złożyć do tegoż BIG sprzeciw. W razie wniesienia przez dłużnika sprzeciwu BIG może zwrócić się do wierzyciela o wyjaśnienie natomiast ustawa milczy w kwestii wstrzymania publikacji wpisu w przypadku braku powiadomienia dłużnika przez wierzyciela o zamiarze umieszczenia go w BIG.

Przeczytaj też: Wpis do KRD bez tytułu wykonawczego

Myślę, że gdyby wskutek dokonania wpisu w KRD bez powiadomienia – uprzedzenia na przykład nie otrzymałby Pan kredytu albo np. zlecenia, to ewentualnie mógłby z tego tytułu skutecznie pozwać wierzyciela o odszkodowanie.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

17 marca, 2023

Komentarze do 'Wpis do KRD bez powiadomienia'

Subscribe to comments with RSS

  1. Co by dało anulowanie, po uzupełnieniu formalności – wysłaniu wezwania pod rygorem umieszczenia w rejestrze ponownie można by wpisać doń dłużnika.

    Kaco

    18 mar 23 o 19:12

  2. A kto by się dziś boi wpisy do KRD? Strachy na lachy. Jestem wpisany od chyba 5 lat i nie mam z tym żadnego problemu.

    demon

    23 mar 23 o 17:12

Skomentuj