Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wniosek wierzyciela o obniżenie opłaty egzekucyjnej

5 komentarzy

Pytanie: Natrafiłam przez przypadek na Pana komentarz dot. ściągnięcia opłaty za egzekucję od wierzyciela. Czy ma Pan wiedze na ten temat, aby w tej sprawie odwołać się, ponieważ komornik naliczył mi opłatę 5% od nieściągniętej kwoty od dłużnika. Jestem załamana, bowiem nie dość że zostałam oszukana to jeszcze komornik zabiera mi kolejne pieniądze, które de facto powinien ściągnąć od dłużnika.

Odpowiedź: Jeżeli na wniosek wierzyciela lub z powodu tzw. bezczynności wierzyciela umorzył postępowanie egzekucyjne, to niestety odwołanie niczego nie zmieni ale proszę o szczegóły sprawy.

No właśnie komornik umorzył z powodu bezczynności wierzyciela, przy czym to nie do końca tak było jak wygląda, bowiem były podjęte przez mnie działania, czyli wszczęte zostało postępowanie karne o ukrywanie majątku przez dłużnika, Niestety o tym fakcie nie poinformowałam komornika i wysłał postanowienie o umorzeniu postępowania. W zasadzie spóźniłam się z pismem o podjęciu działań 2 dni czyli zawieszenie postępowania było do 21.03.2022 a 23.03.2022 (czyli dwa dni po upływie pół roku) zostało złożone przeze mnie pismo o wszczęciu postępowania na nowo, natomiast komornik umorzył postępowanie z datą 25.03. Czy miał takie prawo? czy nie powinien najpierw wszcząć na nowo postępowania a dopiero umorzyć?
Czy można podjąć na nowo takie postępowanie egzekucyjne (komornicze) uzasadniając brakiem wiedzy i brakiem pouczenia w tej sprawie, ponieważ faktycznie nie byłam świadoma o konsekwencjach a także konieczności poinformowania komornika o podjętych czynnościach.

Przeczytaj też: Minimalna opłata egzekucyjna – stosunkowa

Niestety postępowanie karne to nie jest postępowanie egzekucyjne przeto nie można uznać, że zainicjowanie przez wierzyciela postępowania karnego jest wnioskiem egzekucyjnym ani samo postępowanie karne nie jest czynnością egzekucyjną. Jak rozumiem, postępowanie zostało zawieszone na Pani wniosek i nie został w terminie 6 miesięcy złożony wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania zatem na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 kpc komornik miał obowiązek umorzyć postępowanie egzekucyjne i miał prawo obciążyć Panią opłatą 5% od pozostającego długu. Nie miał też obowiązku pouczyć Pani o tym, to przykład tego że “nieznajomość prawa szkodzi”.

Przeczytaj też: Maksymalna opłata egzekucyjna – komornik

Aha, a czy mogłabym zadzwonić aby się doradzić, ewentualnie czy byłaby szansa aby odpłatnie mógł Pan napisać zarys pisma o miarkowanie opłaty?

Wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej należy złożyć u komornika (może Pani wysłać pocztą poleconą i data stempla pocztowego będzie datą złożenia) w terminie tygodnia od otrzymania postanowienia w przedmiocie naliczenia opłaty. Od wniosku nie jest pobierana opłata.

Przeczytaj też: Koszty poprzedniej egzekucji – kategoria zaspokojenia

We wniosku wskazać, do jakiej kwoty według Pani powinna zostać obniżona opłata i dlaczego. Nie wiem jaka to kwota wychodzi, jaka jest Pani sytuacja finansowa – ciężka sytuacja finansowa może być przesłanką do obniżenia opłaty. Koszt w wysokości 5% jest zgodny z przepisem prawa lecz z uwagi szczególne okoliczności sprawy, powinny zostać obniżone. Obniżenie opłaty egzekucyjnej może nastąpić, jeżeli przemawiają za tym szczególne okoliczności. Proszę mieć na uwadze to, że obniżenie opłaty w takim przypadku to wyjątek od reguły.

Przeczytaj też: Zwolnienie z kosztów sądowych a postępowanie egzekucyjne

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

20 kwietnia, 2022

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Wniosek wierzyciela o obniżenie opłaty egzekucyjnej'

Subscribe to comments with RSS

 1. Można sobie wnioskować o obniżenie ale nic to nie da, sędzia trzyma stronę komornika.

  Ignite

  9 cze 22 o 14:38

 2. Wielu moich dłużników wnosiło o obniżenie opłaty egzekucyjnej, w każdym przypadku bez rezultatu. Jednak w przypadku wierzyciela i opłaty komorniczej za nic nie zrobienie hmmmm…

  admin

  9 cze 22 o 16:40

 3. Chodzi o to, że często i przy dłużniku nic komornik nie zrobi gdyż ten dobrowolnie spłacił zadłużenie komornikowi lub bezpośrednio wierzycielowi.

  Ignite

  9 cze 22 o 18:39

 4. Z dłużnikiem teoretycznie inna sprawa – wie że ma dług i może spłacić dobrowolnie zanim wierzyciel wniesie do komornika o egzekucję.

  admin

  9 cze 22 o 19:09

 5. W piśmie od komornika powinno znaleźć się ostrzeżenie o tym, że umorzenie na wniosek albo z powodu bezczynności pociągnie za sobą obciążenie wierzyciela kosztami tymi.

  Anonim

  12 cze 22 o 15:55

Skomentuj