Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej – właściwość sądu

2 komentarze

Pytanie: Komornik wyegzekwował należność z mojego konta bankowego za jednym zajęciem znaczy od razu. Pobrał dodatkowo 10% opłaty egzekucyjnej co w tym wypadku jest prawie 1300 złotych. Chcę złożyć wniosek o obniżenie tej opłaty egzekucyjnej ponieważ nakład pracy komornika był prawie żaden. Tylko nie wiem jaka tu jest właściwość sądu?

Przeczytaj też: Wniosek o obniżenie opłaty stosunkowej komornika

Odpowiedź: Sądem właściwym do rozpatrzenia wniosku o obniżenie opłaty egzekucyjnej jest sąd rejonowy przy którym komornik działa. Wydział I cywilny.

Przeczytaj też: Skarga na czynności komornika a wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej

Tak na marginesie, to jeszcze nie słyszałem o tym, żeby w takim czy podobnym przypadku sąd na wniosek dłużnika obniżył opłatę egzekucyjną. Tyle właśnie ta opłata wynosi 10%. Art. 27 ust. 1 ustawy o kosztach komorniczych stanowi bowiem, że w sprawie o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik ściąga od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 10% wartości wyegzekwowanego świadczenia. A zatem jak widać, nie ma tu żadnej dowolności po stronie komornika.

Przeczytaj też: Ile kosztuje egzekucja komornicza?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

30 stycznia, 2023

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej – właściwość sądu'

Subscribe to comments with RSS

  1. Podstawą obniżenia opłaty stosunkowej może być trudna sytuacja materialna dłużnika. Jednak sądy mają to gdzieś “zasadniczo”.

    Daniel

    30 sty 23 o 21:55

  2. Komornicy w społecznym odbiorze wciąż funkcjonują jako finansowi krezusi i nieroby a tymczasem na przestrzeni ostatnich kilkunastu klat ich dochody generalnie bardzo się obniżyły w wyniku znaczącego wzrostu liczby kancelarii komorniczych. Skutecznych zajęć rachunków bankowych jest stosunkowo niewiele.

    Sebastian

    4 lut 23 o 16:48

Skomentuj