Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Właściciel mieszkania nie chce oddać kaucji

2 komentarze

Tym razem zamieszczam poniżej tylko pytanie od czytelnika na które sam sobie poradził – odpowiedział formułując stosowne wezwanie do zapłaty. Takie zachowania wynajmujących są bardzo częste.

Bardzo proszę o pomoc w sprawie odzyskania kaucji za wynajmowane mieszkanie. Pozwolę sobie na krótki zarys historii.

Przeczytaj też: Wezwanie do zwrotu kaucji – wzór

Po 2 latach wynajmowania kawalerki wyprowadziłem się 29 września. Mieszkanie zostało odebrane przez właścicieli, którzy wielokrotnie chwalili mnie za stan mieszkania w jakim je odbierali. Myślałem, że kaucja to czysta formalność. Niestety nie został sporządzony protokół odbioru jak i również nie zrobiłem żadnych zdjęć.

Kaucja miała być rozliczona na koniec października początek listopada po rozliczeniu liczników za ostatnie 10 dni wynajmu.

5 listopada wysłałem SMS z prośbą o uregulowanie zwrotu – bez odp. W poniedziałek dzwoniłem bez odp. W wtorek 08/11 dodzwoniłem się.

Przeczytaj też: Termin zwrotu kaucji za wynajem mieszkania

Właściciele wspólnie zaczęli narzekać na stan mieszkania, że cieknie zlew, że prysznic rozwalony, że ściana brudna itp. czułem się jak pod ostrzałem i nie wierzyłem w to co słyszę. Jakby totalnie inni ludzie.

W momencie gdy poprosiłem o zdjęcia z ww. “uszkodzeń” stwierdzili że są tak zmęczeni sprzątaniem mieszkania, że nie mają siły mi tych zdjęć wysłać i że się do mnie odezwą. Poprosiłem raz jeszcze i powiedziałem, że na pewno tak tego nie zostawię.

Przeczytaj też: Normalne zużycie lokalu

Moje pytanie brzmi czy poniższy test jako wezwanie do zapłaty jest w porządku? Czy nie naruszam żadnych artykułów czy paragrafów?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

W związku z upływem terminu zwrotu kaucji wynoszącym jeden miesiąc określonego w art. 6 pkt 4 Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, wzywam:

Panią ……………….. zamieszkałą w ……………. na ulicy …………. do zwrotu kaucji czyli do zapłaty kwoty 1.200 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych) w terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego wezwania.

Numer mojego rachunku bankowego na który należy dokonać zapłaty, to:………………………………………….. 

W przypadku nieodnotowania zwrotu kaucji w wyżej określonym terminie, skieruję dochodzenie tego roszczenia na drogę sądową, wskutek czego zostanie Pani obciążona kosztami postępowania sądowego.

Pragnę zaznaczyć, że zgodnie z art. 675 § 1 Kodeksu cywilnego najemca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania lokalu.

Uwagi dotyczące stanu mieszkania powinny zostać zgłoszone oraz odnotowane w protokole odbioru mieszkania. Podczas odbioru mieszkania dnia 29.09.2022 wynajmujący nie zgłosił żadnych uwag. Uwagi zgłoszone miesiąc po odbiorze mieszkania nie mogą być w kwestii odpowiedzialności najemny.

Mieszkanie było ubezpieczone na wypadek zniszczeń, więc w przypadku zaistniałych byłyby one uregulowane. Miałoby to miejsce tylko wtedy, gdyby zostały zgłoszone w okresie wynajmu mieszkania.

Podpis:

Przeczytaj też: Odszkodowanie od najemcy za zniszczone mieszkanie

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

9 listopada, 2022

kategoria windykacja

Komentarze do 'Właściciel mieszkania nie chce oddać kaucji'

Subscribe to comments with RSS

  1. Mam podobna sytuację a właściwie niemalże identyczną, pozwolę sobie wykorzystać zamieszczone wyżej wezwanie do zwrotu kaucji.

    Kamil

    9 lis 22 o 14:57

  2. Dlatego ja nie zapłaciłem ostatniego czynszu, zostawił sobie kaucję, znaczy resztę dopłaciłem. Telefonował z pretensjami, zapewne też chciał sobie przywłaszczyć kaucję za wymyślone szkody. Po aktualnym najmie postąpię tak samo.

    dzikus

    9 lis 22 o 19:04

Skomentuj