Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

“Windykacji” z PZU ciąg dalszy – halucynacje wzrokowe “specjalistki”

15 komentarzy

PZU “nie odpuszcza”. Niedawno pisałem o sprawie tutaj: Mam czy miałem na karku windykację z PZU? Myślałem wtedy, że po takim tam wklejonym piśmie ode mnie dadzą sobie i mnie spokój ale gdzie tam. “Specjalista ds. Obsługi Klienta” przysłała mi pismo w którym pisze między innymi (fragment):

Ustalono, że 19.07.2017 r. skierowaliśmy do Pana na adres korespondencyjny pismo z informacją o zbliżającym się terminie wznowienia umowy ww. pojazdu.
W korespondencji (druga strona) zamieściliśmy informację o wysokości składki ubezpieczeniowej oraz o prawie do wypowiedzenia umowy, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Odpisałem zatem dziś tak:

Opowiadając na pismo o wskazanej w tytule sygnaturze z datą 22.11.2017 r. informuję, że mijają się Państwo z prawdą pisząc w nim, że na drugiej stronie pisma z datą 19.07.2017 r. poinformowaliście mnie “o prawie do wypowiedzenia umowy, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych”. Tym samym brak też informacji o skutkach braku takowego wypowiedzenia. Przesyłam w załączeniu skan owej drugiej strony wzmiankowanego pisma z datą 19.07.2017 r.

W związku z powyższym ponownie informuję Państwa, że nie zawarliśmy umowy ubezpieczenia i nie jestem Państwa – PZU dłużnikiem. Powtarzam niniejszym, że niedopełnili Państwo obowiązku informacyjnego wynikającego z Art. 28 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych:

ust. 1b. Nie później niż 14 dni przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do wysłania ubezpieczającemu informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia.

1c. Informacja, o której mowa w ust. 1b, zawiera w szczególności:
3) pouczenie o prawie wypowiedzenia dotychczasowej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z ust. 1 oraz o formie, możliwym sposobie oraz terminie złożenia tego wypowiedzenia;
4) pouczenie o skutkach tego wypowiedzenia oraz o SKUTKACH BRAKU TEGO WYPOWIEDZENIA.

Pismo od Państwa nie zawierało ww. obowiązkowych pouczeń a przeciwnie, wprowadzało mnie w błąd sformułowaniem “Aby przedłużyć ubezpieczenie, zapraszamy do swojego agenta lub najbliższego oddziału PZU”.

16 grudnia, 2017

kategoria ubezpieczenia

Komentarze do '“Windykacji” z PZU ciąg dalszy – halucynacje wzrokowe “specjalistki”'

Subscribe to comments with RSS

 1. Poczekaj, następne pismo będzie że:
  1. w rozmowie telefonicznej wyraził Pan chęć kontynuacji ubezpieczenia…..
  2. pisemnie potwierdził pan chęć kontynuacji ubezpieczenia….
  jak pan nie zapłaci to wpiszemy pana do wszystkich rejestrów itp itd zabawy ciąg dalszy.

  Pako

  16 Gru 17 o 18:18

 2. Liczę się z czymś innym a mianowicie, że zarzucą mi, że udałem się do drukarni i sfabrykowano dla mnie to pismo z taką drugą stroną jak wyżej a oni rzekomo wysłali mi to co ona pisze.

  Rejestrami długów już mnie straszyli, odradziłem im.

  admin

  16 Gru 17 o 21:36

 3. A ja nadal nie jestem przekonany, że uchybienia te mogą skutkować nieprzedłużeniem ubezpieczenia. Ma ono na celu ewentualną ochronę poszkodowanego, a jego nie interesuje, czy był druczek, czy nie. Być może PZU nie dopełniło jakichś obowiązków informacyjnych, odpowiada jednak za zaistniałą stąd szkodę, ale niewypowiedziana umowa przedłuża się mimo wszystko.

  Lech (remitent.pl)

  17 Gru 17 o 07:44

 4. Być może PZU nie dopełniło jakichś obowiązków informacyjnych, odpowiada jednak za zaistniałą stąd szkodę,

  Za jaką szkodę?

  admin

  17 Gru 17 o 08:14

 5. Nie wiem za jaką. To ty masz jakieś roszczenia do pzu, ale jeśli żadnej szkody w związku z błędnym poinformowaniem nie poniosłeś, no to nie ma sprawy.

  Lech (remitent.pl)

  17 Gru 17 o 08:20

 6. Zapytałem retorycznie, bo ja sobie nie wyobrażam poniesienia w takiej sytuacji żadnej szkody poza tą, że rzekomo muszę płacić za podwójne ubezpieczenie, bo wprowadzili mnie w błąd “Aby przedłużyć ubezpieczenie, zapraszamy do swojego agenta lub najbliższego oddziału PZU” i nie pouczyli mnie o skutkach braku wypowiedzenia co mieli obowiązek uczynić zgodnie z przepisem. A przepis jest “po coś”.

  Sprawę przekażę do UOKiK jeżeli dalej będą się upierać, przecież w kulki lecą ewidentnie.

  admin

  17 Gru 17 o 08:27

 7. Ale przepis nie brzmi “umowa przedłuża się pod warunkiem poinformowania”. Przepis jest po to, żebyś był tego świadomym. Szkodą może być na przykład 1/12 składki za ubezpieczenie, bo zakładam, że po miesiącu już byłeś zorientowany, że masz dwa ubezpieczenia i jedno mogłeś wypowiedzieć. To przy uprzejmym założeniu przez sąd, że rzeczywiście miałeś prawo nie znać obowiązującego prawa, co nie jest takie oczywiste.

  Lech (remitent.pl)

  17 Gru 17 o 08:43

 8. Owszem, w przepisach nie ma że “pod warunkiem” gdyż jest nieco niżej osobny zapis nakładający obowiązek informacyjny. Wypowiadając (nieistniejąca według mnie) umowę uznam, że jednak została ona zawarta a to, że rzekomo będę wtedy zwolniony od ponoszenia jakiejkolwiek części opłaty, to (na chwile obecną) jedynie Twoja spekulacja gdyż żaden przepis tak nie stanowi.

  To nie ja lecz PZU nie zna obowiązującego prawa a na dodatek wprowadził mnie w błąd już przytoczonym sformułowaniem. “Aby przedłużyć ubezpieczenie, zapraszamy do swojego agenta lub najbliższego oddziału PZU”.

  admin

  17 Gru 17 o 09:20

 9. Dodaję, że oni w tym ostatnim piśmie nawet nie podnoszą argumentu który Ty wyżej podnosisz.

  admin

  17 Gru 17 o 09:37

 10. Jeśli zawarłeś umowę na OC z innym ubezpieczycielem to mogą cię cmoknąć. Pamiętam wyrok sądu gospodarczego w Poznaniu w tej sprawie.

  Pako

  18 Gru 17 o 10:29

 11. @Pako – to pokaż ten wyrok, bo chyba coś ci się pomyliło (ustawa wyraźnie reguluje sprawę dwóch ubezpieczeń, i to, że jedno można wypowiedzieć, więc to nic do cmokania nie ma – dwa ubezpieczenia mogą być i obowiązują).

  Lech | blog o wekslach

  18 Gru 17 o 10:32

 12. dwa ubezpieczenia na jedno auto?

  Pako

  18 Gru 17 o 11:26

 13. @Pako – O niczym innym tu nie dyskutujemy.

  Lech | blog o wekslach

  18 Gru 17 o 11:29

 14. Jak znajdę sygnaturę to podam, sprawa z 2015 roku, pozwana nie kontynuowała z PZU ubezpieczenia OC a zawarła z innym podmiotem, zachowując termin zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia. Twierdziła że telefonicznie na info linii wypowiedziała umowę. Sąd oddalił pozew PZU uzasadniając iż pozwana dopełniła obowiązku.

  Pako

  21 Gru 17 o 09:51

 15. @Pako – czyli piszesz nie na temat, ponieważ my tu dyskutujemy o tym co jest, jak umowy się nie wypowie.

  Lech | blog o wekslach

  21 Gru 17 o 10:30

Skomentuj