Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Windykacja po bezskutecznej egzekucji komorniczej

Brak komentarzy

Pytanie: Wczoraj komornik przysłał mi postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z uwagi na bezskuteczność w sprawie przeciwko mojemu dłużnikowi. Z odsetkami i kosztami procesu to prawie sto tysięcy i nie mogę się z tym pogodzić. Na stronie internetowej jakiejś firmy windykacyjnej jest informacja o tym, że odzyskuje ona długi także po bezskutecznej egzekucji komorniczej. Nie wyobrażam sobie tego i czy rzeczywiście można coś w tej sprawie zrobić. Jest to pożyczka (prowadziłem kilka lat temu firmę pożyczkową) i takich spraw u komornika jest kilka przeciwko temu mojemu dłużnikowi.

Odpowiedź: Komornik nie ściągnie długu jeżeli nie wskaże mu Pan majątku dłużnika czyli nieruchomości, ruchomości i wierzytelności (z konta bankowego, z wynagrodzenia…) albo jeśli komornik sam nie zdoła majątku namierzyć. I teraz tak – albo dłużnik rzeczywiście nic nie ma, albo ma ale Pan i komornik o tym nie wiecie albo nic nie ma na siebie ale nieformalnie ma majątek – przepisany na zaufaną osobę.

Firma windykacyjna może poszukać swoimi metodami majątku dłużnika (jednak nie liczyłbym na to) albo po prostu przymusić go metodami niekonwencjonalnymi do zapłaty z majątku formalnie przepisanego na zaufaną osobę (żonę, syna, kochankę…). Jeżeli dłużnik pożyczył od Pana kupę kasy i od innych też i nie oddał, a nie jest hazardzistą, alkoholikiem, seksoholikiem, nikt bliski mu ani on nie jest chory i nie wymaga kosztownego leczenia, itp., to można domniemywać że dłużnik ma z czego zapłacić, jest po prostu nieuczciwy. I jakby go tak „przyprzeć do muru” to może by zapłacił. Jednak skuteczne „przyparcie do muru” często nosi znamiona przestępstwa z art. 191 par. 2 Kodeksu karnego czyli groźby bezprawnej lub przemocy zastosowanej w celu wymuszenia zapłaty długu. Zlecanie windykacji długu przestępcom jest ryzykowne także dla zlecającego. Może nie otrzymać od nich odzyskanych pieniędzy, może też mieć kłopoty z powodu windykacyjnych czynów takich egzekutorów skierowanych przeciwko dłużnikowi. najlepiej byłoby taki dług sprzedać, wtedy zbywca nie odpowiada za działania nabywcy długu wobec dłużnika.

Można też zgłosić wyłudzenie pożyczki o ile zachowanie pożyczkobiorcy faktycznie nosi znamiona tegoż z uwagi na wprowadzenie Pana przez pożyczkobiorcę w błąd (np. zataił swoje długi, przedstawił podrobione zaświadczenie o dochodach). Postępowanie karne a zwłaszcza zasądzenie obowiązku naprawienia szkody w wyroku karnym może przymusić dłużnika to przynajmniej częściowej spłaty długu.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

3 lipca, 2020

kategoria windykacja

Skomentuj