Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Windykacja po bezskutecznej egzekucji komorniczej

3 komentarze

Pytanie: Wczoraj komornik przysłał mi postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z uwagi na bezskuteczność w sprawie przeciwko mojemu dłużnikowi. Z odsetkami i kosztami procesu to prawie sto tysięcy i nie mogę się z tym pogodzić. Na stronie internetowej jakiejś firmy windykacyjnej jest informacja o tym, że odzyskuje ona długi także po bezskutecznej egzekucji komorniczej. Nie wyobrażam sobie tego i czy rzeczywiście można coś w tej sprawie zrobić. Jest to pożyczka (prowadziłem kilka lat temu firmę pożyczkową) i takich spraw u komornika jest kilka przeciwko temu mojemu dłużnikowi.

Przeczytaj też: Po jakim czasie komornik umarza bezskuteczną egzekucję?

Odpowiedź: Komornik nie ściągnie długu jeżeli nie wskaże mu Pan majątku dłużnika czyli nieruchomości, ruchomości i wierzytelności (z konta bankowego, z wynagrodzenia…) albo jeśli komornik sam nie zdoła majątku namierzyć. I teraz tak – albo dłużnik rzeczywiście nic nie ma, albo ma ale Pan i komornik o tym nie wiecie albo nic nie ma na siebie ale nieformalnie ma majątek – przepisany na zaufaną osobę.

Przeczytaj też: Czy komornik zawiadamia prokuraturę?

Firma windykacyjna może poszukać swoimi metodami majątku dłużnika (jednak nie liczyłbym na to) albo po prostu przymusić go metodami niekonwencjonalnymi do zapłaty z majątku formalnie przepisanego na zaufaną osobę (żonę, syna, kochankę…). Jeżeli dłużnik pożyczył od Pana kupę kasy i od innych też i nie oddał, a nie jest hazardzistą, alkoholikiem, seksoholikiem, nikt bliski mu ani on nie jest chory i nie wymaga kosztownego leczenia, itp., to można domniemywać że dłużnik ma z czego zapłacić, jest po prostu nieuczciwy. I jakby go tak „przyprzeć do muru” to może by zapłacił. Jednak skuteczne „przyparcie do muru” często nosi znamiona przestępstwa z art. 191 par. 2 Kodeksu karnego czyli groźby bezprawnej lub przemocy zastosowanej w celu wymuszenia zapłaty długu. Zlecanie windykacji długu przestępcom jest ryzykowne także dla zlecającego. Może nie otrzymać od nich odzyskanych pieniędzy, może też mieć kłopoty z powodu windykacyjnych czynów takich egzekutorów skierowanych przeciwko dłużnikowi. najlepiej byłoby taki dług sprzedać, wtedy zbywca nie odpowiada za działania nabywcy długu wobec dłużnika.

Przeczytaj też: Windykacja niekonwencjonalna – o co chodzi?

Można też zgłosić wyłudzenie pożyczki o ile zachowanie pożyczkobiorcy faktycznie nosi znamiona tegoż z uwagi na wprowadzenie Pana przez pożyczkobiorcę w błąd (np. zataił swoje długi, przedstawił podrobione zaświadczenie o dochodach). Postępowanie karne a zwłaszcza zasądzenie obowiązku naprawienia szkody w wyroku karnym może przymusić dłużnika to przynajmniej częściowej spłaty długu.

Przeczytaj też: Wyjawienie majątku po umorzeniu postępowania egzekucyjnego

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

3 lipca, 2020

kategoria windykacja

Komentarze do 'Windykacja po bezskutecznej egzekucji komorniczej'

Subscribe to comments with RSS

 1. Zdarzają się jednak i takie sytuacje, kiedy to dłużnik faktycznie nie posiada majątku (w tym ukrytego, przepisanego na rodzinę), z którego mógłby spłacić dług, ale za to sam posiada nieściągnięte należności z kolei u swoich dłużników. Bywa wówczas, że nie posiada on środków czy też rozeznania, niezbędnych do wszczęcia stosownych działań windykacyjnych celem odzyskania tych należności. W takich wypadkach, jeśli tylko oceniliśmy, że takie wierzytelności pozytywnie rokują co do ich odzyskania, podejmowaliśmy się ich windykacji z zamiarem zaspokojenia finansowych roszczeń naszego Klienta.

  windykator

  25 maj 21 o 06:49

 2. Bywało jednak tak, że przejmując roszczenie po bezskutecznej egzekucji komorniczej, po wcześniejszym szerokim rozeznaniu sytuacji majątkowej dłużnika, sami kierowaliśmy ponownie wniosek egzekucyjny do komornika (czasem do innego, nieraz w innym regionie) i nadzorowaliśmy przebieg ponownego postępowania egzekucyjnego oraz pomagaliśmy w upłynnieniu wskazanych przez nas zajętych przez komornika składników majątkowych.

  windykator

  25 maj 21 o 20:16

 3. Nie wierzę w takie ustalenie majątku przez firmę windykacyjną gdy sam komornik nie ustalił.

  Anonim

  24 lip 21 o 08:55

Skomentuj