Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Windykacja bez faktury

Brak komentarzy

Często tak bywa szczególnie gdy kwota należności jest znaczna. Klient nie wystawia faktury VAT bo musiałby ten VAT odprowadzić (a już nie ma pieniędzy) a nie wie czy i kiedy odzyska pieniądze. Pytają w takiej sytuacji czy można prowadzić windykację bez wystawionej faktury. Jeżeli w umowie pomiędzy sprzedawcą a nabywcą (wykonawcą a zamawiającym) nie określono iż warunkiem zapłaty jest wystawienie faktury, to można prowadzić windykację bez wystawiania faktury. Miałem ze dwa takie przypadki – była umowa i protokół odbioru. Wtedy oczywiście dochodzimy zapłaty kwoty netto, bez VAT. Jest to chyba na bakier z podatkowego punktu widzenia, ale z tego co wiem, sądy nie czepiają się tego z urzędu i nie donoszą. Tak samo jak nie interesuje sądu to, czy został odprowadzony podatek z tytułu umowy pożyczki, przynajmniej ja nie spotkałem się z takim zainteresowaniem.

Jeżeli faktura jest niepodpisana przez dłużnika, to jest / może być niczym. W takiej sytuacji podpisana przez dłużnika wz jest ważniejsza. Przynajmniej stanowi potwierdzenie wydania dłużnikowi towaru; nawet jeżeli nie ma na niej kwoty, to jest dowód. Można więc przynajmniej dochodzić zwrotu towaru jeżeli nie zapłaty konkretnej kwoty z tytułu sprzedaży. Jeżeli jednak mamy fakturę podpisaną przez nabywcę, gdzie powyżej podpisu znajduje się tekst oświadczenia stanowiącego, że nabywca potwierdza odbiór towaru i akceptuje do zapłaty kwotę na fakturze, no to faktura jest ważniejszym, czy też pełniejszym dokumentem – dowodem powstania wierzytelności w konkretnej kwocie.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

31 października, 2020

kategoria windykacja

Skomentuj