Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Wierzytelność hipoteczna a przedawnienie

Brak komentarzy

Pytanie: Ojciec nigdy nie miał kredytu na dom, narobił długów i weszli na hipotekę domu długi dawno się przedawniły teraz dom chcą licytować. Czy wysyłając pismo o przedawnieniu się długów zatrzyma licytację domu na który wpisało się wielu wierzycieli i każdego z nich dług się przedawnił.

Odpowiedź: To zależy, bo jeżeli wierzytelności były zabezpieczone hipotecznie (została ustanowiona hipoteka na nieruchomości jako zabezpieczenie rzeczowe wierzytelności) to zgodnie z art. 77 ustawy o księgach wieczystych i hipotece przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką nie narusza uprawnienia wierzyciela hipotecznego do uzyskania zaspokojenia z nieruchomości obciążonej. Konstytucyjność tego przepisu została potwierdzona wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego SK 31/17 z dnia 15 maja 2019. Nie tylko bank może zabezpieczyć hipotecznie swoją wierzytelność (kredyt), może tego dokonać każdy wierzyciel z jakiegokolwiek innego tytułu, w tym osoba prywatna.

Jeżeli natomiast wierzytelności te nie są zabezpieczone hipotecznie, to można skutecznie wnieść do sądu powództwo przeciwegzekucyjne powołując się na przedawnienie i wnosząc o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego (w przypadku każdej wierzytelności przedawnionej osobne powództwo). W pozwie żądać też zabezpieczenia powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Gdy powództwo zostanie uwzględnione, postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone.

A jeśli jeden z wierzycieli został zabezpieczony hipoteczne a pozostali nie? Czy w związku z tym ojciec może wysłać pismo do pozostałych wierzycieli o przedawnieniu się długów a do tego zabezpieczonego hipoteczne o umorzenie odsetek tak aby została tylko należność główna do spłaty. Należność główną jestem wstanie spłacić za ojca. Bardzo bym nie chciał by dom rodziny przepadł na licytacji. Czy w związku z tym mogę również przerwać licytację?

Tych wierzycieli którzy nie mają zabezpieczenia hipotecznego, wezwać do złożenia wniosku do komornika o umorzenie postępowania egzekucyjnego w terminie siedmiu dni pod rygorem wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjnego, z uwagi na przedawnienie roszczeń. Jeżeli nie uczynią zadość wezwaniu, wytoczyć powództwo przeciwegzekucyjne.

Tego wierzyciela który ma zabezpieczenie hipoteczne, wezwać do ograniczenia powództwa do należności głównej z uwagi na przedawnienie roszczeń o odsetki, w terminie siedmiu dni, pod rygorem wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjnego. Jeżeli nie ograniczy egzekucji, wytoczyć powództwo przeciwegzekzekucyjne.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

21 lipca, 2020

kategoria windykacja

Skomentuj