Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wierzytelność hipoteczna a przedawnienie

2 komentarze

Pytanie: Ojciec nigdy nie miał kredytu na dom, narobił długów i weszli na hipotekę domu długi dawno się przedawniły teraz dom chcą licytować. Czy wysyłając pismo o przedawnieniu się długów zatrzyma licytację domu na który wpisało się wielu wierzycieli i każdego z nich dług się przedawnił.

Przeczytaj też: Zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości osoby trzeciej

Odpowiedź: To zależy, bo jeżeli wierzytelności były zabezpieczone hipotecznie (została ustanowiona hipoteka na nieruchomości jako zabezpieczenie rzeczowe wierzytelności) to zgodnie z art. 77 ustawy o księgach wieczystych i hipotece przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką nie narusza uprawnienia wierzyciela hipotecznego do uzyskania zaspokojenia z nieruchomości obciążonej. Konstytucyjność tego przepisu została potwierdzona wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego SK 31/17 z dnia 15 maja 2019. Nie tylko bank może zabezpieczyć hipotecznie swoją wierzytelność (kredyt), może tego dokonać każdy wierzyciel z jakiegokolwiek innego tytułu, w tym osoba prywatna.

Przeczytaj też: Wykreślenie hipoteki po umorzeniu postępowania egzekucyjnego?

Jeżeli natomiast wierzytelności te nie są zabezpieczone hipotecznie, to można skutecznie wnieść do sądu powództwo przeciwegzekucyjne powołując się na przedawnienie i wnosząc o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego (w przypadku każdej wierzytelności przedawnionej osobne powództwo). W pozwie żądać też zabezpieczenia powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Gdy powództwo zostanie uwzględnione, postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone.

Przeczytaj też: Zajęcie nieruchomości a przedawnienie

A jeśli jeden z wierzycieli został zabezpieczony hipoteczne a pozostali nie? Czy w związku z tym ojciec może wysłać pismo do pozostałych wierzycieli o przedawnieniu się długów a do tego zabezpieczonego hipoteczne o umorzenie odsetek tak aby została tylko należność główna do spłaty. Należność główną jestem wstanie spłacić za ojca. Bardzo bym nie chciał by dom rodziny przepadł na licytacji. Czy w związku z tym mogę również przerwać licytację?

Tych wierzycieli którzy nie mają zabezpieczenia hipotecznego, wezwać do złożenia wniosku do komornika o umorzenie postępowania egzekucyjnego w terminie siedmiu dni pod rygorem wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjnego, z uwagi na przedawnienie roszczeń. Jeżeli nie uczynią zadość wezwaniu, wytoczyć powództwo przeciwegzekucyjne.

Przeczytaj też: Badanie przedawnienia przez komornika

Tego wierzyciela który ma zabezpieczenie hipoteczne, wezwać do ograniczenia powództwa do należności głównej z uwagi na przedawnienie roszczeń o odsetki, w terminie siedmiu dni, pod rygorem wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjnego. Jeżeli nie ograniczy egzekucji, wytoczyć powództwo przeciwegzekzekucyjne.

Przeczytaj też: Wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

21 lipca, 2020

Komentarze do 'Wierzytelność hipoteczna a przedawnienie'

Subscribe to comments with RSS

 1. Radzi Pan uzyskać zabezpieczenie hipoteczne na mieszkaniu czy działce niezabudowanej? Mam do wyboru.

  Mirosława

  13 maj 21 o 11:14

 2. Wiadomo, że jeśli dłużnik nie zapłaci należności zabezpieczonej hipoteką, to w przypadku egzekucji do nieruchomości wierzyciel hipoteczny jest znacznie uprzywilejowany jak idzie o kolejność zaspokajania gdy wierzycieli egzekwujących jest więcej. Jednak należy mieć na względzie to, że zamieszkałe nieruchomości zniechęcają wielu potencjalnych licytantów. Dlatego że lokatorzy takiej nieruchomości nie mogą zostać wyrzuceni na bruk przez nowego właściciela i jeżeli sami z własnej woli nie wyprowadza się, to eksmisja będzie możliwa dopiero po wskazaniu im lokalu zastępczego, o który jest bardzo trudno. Między innymi to dlatego właśnie wiele egzekucji zamieszkałych nieruchomości nie dochodzi do skutku i może być tak, że nieruchomość nie zostanie zlicytowana ani na pierwszej ani na drugiej licytacji. W kolejnych latach może być to samo i na przykład egzekucja kredytu mieszkaniowego z tegoż mieszkania albo domu może trwać praktycznie bez końca. Ten problem oczywiście nie występuje w przypadku działek pod zabudowę albo gruntów ornych, które, jak wynika z moich obserwacji, znacznie częściej bywają przedmiotem skutecznej licytacji. Pomimo tego nawet w takich przypadkach sugeruję wierzycielom egzekwującym ogłoszenie licytacji na własną rękę, gdyż działania urzędowe komorników w tym zakresie są często zbyt ograniczone co także skutkuje brakiem licytantów.

  Z moich, jako wierzyciela egzekwującego doświadczeń wynika, że najlepszy w tym wypadku jest masowy mailing z wykorzystaniem zakupionych baz adresów mailowych zawierających regionalne firmy i instytucje, jak leci. Oczywiście poprzedzony zapytaniem o zgodę na przesłanie takiej jednorazowej informacji (podać już wtedy że chodzi o licytację nieruchomości oraz że wartość oszacowania wynosi 3/4 albo 2/3 wartości oszacowania, w zależności od tego czy to pierwsza czy już druga licytacja) . Efekty wówczas są nieraz zaskakująco pozytywne i na; licytacji nieraz zjawiają się tłumy licytantów co rzadko ma miejsce gdy ogłasza ją tylko komornik, w prasie.

  admin

  13 maj 21 o 11:30

Skomentuj