Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wierzyciel nie poinformował komornika o spłacie

Jeden komentarz

Pytanie: Jestem w trakcie egzekucji komorniczej przeciwko sobie, dwa tygodnie temu spłaciłem ponad połowę długu bezpośrednio wierzycielowi na konto i telefonicznie poinformowałem go o tym. Komornik jednak w dzisiejszym zajęciu nie uwzględnił tej wpłaty, udałem się do jego kancelarii. Pracownik komornika powiedział, że wierzyciel nie poinformował komornika o spłacie. A najlepsze jest to, że podobno nie ma takiego obowiązku i nic mu za to nie grozi. Pracownik kancelarii zaproponował, żebym przesłał komornikowi potwierdzenie wpłaty na konto wierzyciela i wtedy komornik wystąpi do wierzyciela z zapytaniem, czy zgadza się na uwzględnienie tej wpłaty??? Co Pan na to?

Przeczytaj też: Ugoda z wierzycielem a komornik

Odpowiedź: Tak, art. 822 kpc (kodeksu postępowania cywilnego) stanowi, że komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik złoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że obowiązku swojego dopełnił. Jednak na polecenie wierzyciela komornik niezwłocznie dokona czynności, która uległa wstrzymaniu.

Przeczytaj też: Wstrzymanie się komornika z dokonaniem czynności

A zatem, jeżeli wierzyciel odpowie komornikowi, że tej wpłaty nie należy uwzględnić, to komornik w dalszym ciągu będzie prowadził egzekucję także tej spłaconej kwoty.

Jednak dłużnik – Pan w takiej sytuacji może wystąpić przeciwko wierzycielowi z powództwem przeciwegzekucyjnym wnosząc o uwzględnienie przez sąd tej wpłaty i nakazanie komornikowi jej uwzględnienie.

Przeczytaj też: Spłata długu przed wszczęciem egzekucji

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

22 grudnia, 2022

kategoria windykacja

tag

1 komentarz do 'Wierzyciel nie poinformował komornika o spłacie'

Subscribe to comments with RSS

  1. Niepoinformowanie czyli po prostu zatajenie przez wierzyciela otrzymania wpłaty powinno być karalne.

    Anonim

    4 sty 23 o 04:31

Skomentuj