Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wezwanie wierzyciela do zwolnienia z egzekucji ruchomości osoby trzeciej

3 komentarze

Pytanie: Okazało się że poza laptopem który komornik zajął i fizycznie zabrał ( właścicielem jest moja partnerka, nie mamy faktury ) odnalazłem fakturę na sprzęt rehabilitacyjny ( rowerek ) który użytkuje i który komornik zajął. Faktura na rowerek jest na mojego ojca.
Mam w związku z tym pytanie, czy chcąc odzyskać owe sprzęty, mamy na sporządzenie pisma tydzień i mamy wypełnić ten formularz skargi na czynności komornika czy też mamy miesiąc i uderzamy w tę nutę:
Art. 841. Powództwo osoby trzeciej o zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji ?

Przeczytaj też: Skarga na zajęcie ruchomości przez komornika

Odpowiedź: Moim zdaniem skarga na czynności komornika może nie jest zasadna ponieważ faktury nie okazał Pan przy zajęciu więc czynność zajęcia w takiej sytuacji nie było bezprawna, nie była wadliwa.

Co innego powództwo przeciwegzekucyjne – wniesienie tegoż jest zasadne ale musi je wnieść ojciec jako właściciel rowerka – osoba trzecia. Termin to miesiąc od dnia w którym dowiedział się o zajęciu jego rzeczy natomiast z ostrożności proponuje liczyć ten termin od dnia zajęcia. Wskazane jest aby najpierw wezwał Pana wierzyciela do nakazania komornikowi zwolnienia rowerka np. w ciągu siedmiu dni od otrzymania przez wierzyciela wezwania, pod rygorem wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego. Do wezwania dołączyć ksero faktury, wezwanie wysłać listem poleconym. Termin miesięczny cały czas płynie, wezwanie nie wstrzymuje go. Jeżeli komornik zwolni rowerek to ojciec jako właściciel oraz Pan jako dłużnik otrzymacie postanowienie o tym. I tylko takie postanowienie będzie wiążące a nie np. ustna informacja z kancelarii komornika.

Przeczytaj też: Pozew o zwolnienie spod egzekucji – wzór

Czy może posiada Pan wzór takiego wezwania przez osobę trzecią do zwolnienia ruchomości?

Na przykład:

WEZWANIE DO ZWOLNIENIA RUCHOMOŚCI Z EGZEKUCJI

Niniejszym wzywam Pana / Panią jako wierzyciela egzekwującego w sprawie przeciwko dłużnikowi …, sygn. akt … prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzi Rejonowym w … do zwolnienia z egzekucji rowerka stacjonarnego będącego moją własnością a nie własnością dłużnika. Załączam kopię faktury zakupu tegoż przedmiotu wystawiona na moje nazwisko. Zwolnienia ww. rzeczy od egzekucji oczekuję w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez Pana / Panią niniejszego wezwania i aby tego dokonać, należy skierować do komornika wniosek o zwolnienie z egzekucji z przedmiotowej ruchomości.

W przypadku niezwolnienia przez komornika wyżej wymienionej rzeczy w wyżej oznaczonym terminie skieruję przeciwko Panu/Pani do właściwego sądu powództwo o zwolnienie tegoż przedmiotu, na podstawie art. 841 Kpc.

Przeczytaj też: Powództwo o zwolnienie spod egzekucji – wartość przedmiotu sporu

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

28 stycznia, 2021

Komentarze do 'Wezwanie wierzyciela do zwolnienia z egzekucji ruchomości osoby trzeciej'

Subscribe to comments with RSS

 1. Jak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 października 2007 roku (IV CSK 271/2007): “Właściciel przedmiotu zajętego przez komornika z tej racji, że był u dłużnika, może się domagać wyłączenia go spod egzekucji w każdym stadium postępowania. Jeśli komornik sprzeda zajęty przedmiot, właściciel może zażądać uzyskanych za niego pieniędzy”.

  Edan

  11 mar 21 o 12:15

 2. Gorzej gdy pieniądz trafia już do wierzyciela egzekwującego, ten wyrok jest niezbyt spójny jakby a co najmniej ten fragment porze ciebie zacytowany.

  Anonim

  18 maj 21 o 20:50

 3. Mojego pozwu o zwolnienie spod egzekucji sąd do tej pory nie rozpatrzył a kilka dni temu miała miejsce druga na szczęście bezskuteczna licytacja.

  los

  25 maj 21 o 05:27

Skomentuj