Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Wezwanie do zwrotu zaliczki – wzór

18 komentarzy

Pytanie: Jako klient zawarłem umowę na pobyt na kwaterze w górach a dokładniej na wynajem domku na czas urlopu. Wpłaciłem zaliczkę która w umowie została tka nazwana “zaliczka” a do tego przewidując ewentualność rządowego zakazu zadbałem o to, żeby w umowie znalazł się zapis o prawie odstąpienia bez ponoszenia kosztów i prawi zwrotu wpłaconej zaliczki. Z uwagi na zamknięcie stoków i zakaz pobytu w hotelach od umowy chcę odstąpić i otrzymać zwrot zaliczki, czy może Pan pomóc mi w sporządzeniu odpowiedniego pisma, może posiada Pan wzór takiego wezwania do zwrotu zaliczki?

Odpowiedź: W opisanym stanie faktycznym istotnie ma Pan prawo odstąpić od umowy z żądaniem zwrotu wpłaconej zaliczki. Poniżej znajduje się przykładowa treść odstąpienia od umowy i wezwania do zwrotu zaliczki.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I WEZWANIE DO ZWROTU ZALICZKI

Powołując się na zapisy w umowie z dnia … dotyczącej … niniejszym odstępuję od umowy i wzywam do zwrotu wpłaconej zaliczki w kwocie … w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania. zwrotu zaliczki nalży dokonać na mój rachunek bankowy … W przypadku nieodnotowania wpływu ww. kwoty na wskazany wyżej rachunek bankowy wystąpię z dochodzeniem tego roszczenia na drogę sądową.

                                                                                                                  Podpis:

Uwaga: Proszę rozważyć skierowanie powyższego pisma bez “straszenia” sądem i dopiero jeżeli nie nastąpi zwrot zaliczki, to wystosowanie osobnego przedsądowego wezwania do zapłaty. To tylko sugestia, wedle Pańskiego uznania, jeżeli chce Pan zadbać o dobre relacje na przyszłość.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

11 lutego, 2021

kategoria windykacja

Komentarze do 'Wezwanie do zwrotu zaliczki – wzór'

Subscribe to comments with RSS

 1. Tez uważam, że w sytuacji w której druga strona umowy nie zawiniła, nie wypada zapowiadać postępowania sądowego w piśmie stanowiącym odstąpienie od umowy i żądanie zwrócenia zaliczki. Nawet słowa “wzywam” wydają mi się nieodpowiednie.

  Kira

  11 Lut 21 o 17:56

 2. Zgadzam się. I chodzi też o to żeby takim bądź co bądź niezbyt miłym (choć prawnie przyjętym) pismem nie spowodować wrogiego nastawianie objawiającego się złośliwym uchylaniem się (przez jakiś czas) od zwrotu pieniędzy.

  admin

  11 Lut 21 o 18:10

 3. A mogę prosić o treść osobnego wezwania do zapłaty to znaczy przedsądowego (kiedy to wypowiedzenie umowy i wezwanie ale nie przedsądowe będzie nieskuteczne)?

  Zosia

  11 Lut 21 o 22:34

 4. Na przykład takie:

  PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY

  W związku z odstąpieniem przeze mnie od umowy zawartej w dniu … a dotyczącej … i bezskutecznym upływem terminu do zwrotu zaliczki, niniejszym ponownie wzywam do jej zwrotu w kwocie … w ostatecznym terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania. W przypadku nieodnotowania zwrotu pieniędzy w wyżej określonym terminie skieruję dochodzenie roszczenia na drogę sądową.

  Podpis

  admin

  12 Lut 21 o 06:46

 5. A to nie jest aby tak że jak jest odstąpienie od umowy to można żądać dwukrotności zaliczki?

  Jabu

  26 Maj 21 o 09:24

 6. Tak jest nie w przypadku zaliczki omawianej w tym wątku ale w przypadku zadatku. I pod warunkiem, że umowa nie została zawarta z winy tego kto zadatek otrzymał.

  admin

  26 Maj 21 o 09:31

 7. Czy niezwrócenie zaliczki można traktować jako wyłudzenie a konkretniej czy często w takim przypadku prokurator stawia zarzut a nie umarza?

  Grzegorz

  15 Lip 21 o 20:07

 8. Tak, to może być wyłudzenie (także) w ocenie prokuratora ale niekoniecznie.

  admin

  15 Lip 21 o 21:11

 9. Jeżeli zaliczka jest przekazana na coś co już rzekomo sprzedający ma i ma od razu przekazać, to bardziej prawdopodobnie jest to wyłudzenie jeżeli nie wywiąże się. Inna sprawa jeżeli zaliczka jest dana na wykonanie jakiejś usługi.

  Krzysztof

  4 Sie 21 o 18:47

 10. Krzysztof też zauważyłem powiedzmy że taką prawidłowość. A jeżeli jest to jakaś na przykład usługa remontu niewykonana a zaliczkowana to rzadko jest to wyłudzenie według prokuratury.

  Gabor

  7 Sie 21 o 18:49

 11. A ja z takim pytaniem – czy w przedsądowym wezwaniu do zapłaty zaliczki można też dodać o zamiarze zawiadomienia prokuratury czy lepiej to zrobić w osobnym piśmie?

  Radek

  20 Sie 21 o 17:02

 12. Ja bym to zapowiedział w osobnym piśmie i dopiero po bezskutecznym upływie terminu zapłaty wyznaczonego w wezwaniu przedsądowym.

  admin

  20 Sie 21 o 20:28

 13. Czy jeśli od odstąpienia od umowy minęło 9 miesięcy a nadal nie otrzymałam zwrotu wpłaconej zaliczki mogę w piśmie przedsądowym ubiegać się o odsetki za opóźnienie w zapłacie?

  Aleksandra

  20 Sie 21 o 19:21

 14. Oczywiście, ma Pani prawo doliczyć odsetki.

  admin

  20 Sie 21 o 20:27

 15. Podepnę się z pytaniem o odsetki od zaliczki, w jakim terminie się przedawniają odsetki?

  Magda

  26 Sie 21 o 21:39

 16. Odsetki będąc roszczeniami okresowymi przedawniają się po trzech latach.

  admin

  27 Sie 21 o 04:55

 17. Dziękuję za odpowiedź a te odsetki jeżeli są w nakazie zapłaty to też po trzech latach przedawnią się?

  Magda

  12 Wrz 21 o 16:56

 18. Nie, odsetki zasądzone przedawniają się tak jak zasądzona należność podstawowa czyli po 6 latach.

  admin

  12 Wrz 21 o 17:02

Skomentuj