Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Wezwanie do zwrotu pożyczki – wzór

Brak komentarzy

Pytanie: Czy ostateczne przedsądowe wezwanie do zwrotu pożyczki prywatnej powinno mieć jakąś szczególną formę, czy istnieje wzór takiego pisma? Termin zapłaty minął trzy miesiące temu, ze względu na relacje koleżeńskie z pożyczkobiorcą do tej pory nie chciałem podejmować windykacyjnych działań ale widzę, że on nie jest tak wrażliwy jak ja.

Odpowiedź: Skoro ustalony w umowie termin zapłaty minął, to będzie to standardowe przedsądowe wezwanie do zapłaty należności wymagalnej czyli na przykład takie:

PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY

Wzywam do zwrotu pożyczki w kwocie … na podstawie umowy pożyczki z dnia … w terminie nieprzekraczalnym 7 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania. Zapłaty ww. należności należy dokonać na moje konto bankowe: … W przypadku nieodnotowania zapłaty pełnej należności w wyżej określonym terminie sprawa zostanie skierowana na drogę sądową.

Podpis

Jeżeli pożyczka jest oprocentowana, to obliczyć odsetki wraz z tymi za opóźnienie i ująć też w wezwaniu do zapłaty. Wezwanie przedsądowe należy wysłać pocztą poleconą czyli za potwierdzeniem nadania.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

22 lutego, 2021

kategoria windykacja

Skomentuj