Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Wezwanie do zwrotu kaucji – wzór

4 komentarze

Pytanie: Płaciłam wszystkie czynsze i opłaty za najem, mieszkanie zostawiłam w stanie nawet lepszym niż mi je wynajęto. Jednak właścicielka mieszkania uchyla się ze zwrotem kaucji nawet nie podaje żadnej zmyślonej nawet przyczyny. Mija już drugi miesiąc od moje wyprowadzki. Telefonu nie odbierana esemesy i maile nie odpisuje. Czy mogłabym prosić o jakiś wzór przedsądowego wezwania do zwrotu kaucji? To dwa tysiące złotych, dla mnie dużo i nie zamierzam odpuścić.

Odpowiedź: kaucja powinna zostać Pani zwrócona w terminie miesiąca od wyprowadzki a zatem już może Pani przedsądowo wezwać wynajmującą do zwrotu kaucji i wobec braku zapłaty sporządzić pozew o zapłatę i wnieść do sądu.

Nie istnieje żaden wzór, jedyna forma wezwania do zwrotu kaucji. Może Pani napisać np,. tak:

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

W związku z bezskutecznym upływem miesięcznego terminu do zwrotu kaucji określonego w art. 6 pkt 4 Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, wzywam Panią do jej zwrotu czyli do zapłaty kwoty 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) w terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego wezwania. Numer mojego rachunku bankowego na który należy dokonać zapłaty, to: …

W przypadku nieodnotowania zwrotu kaucji w wyżej określonym terminie, skieruję dochodzenie tego roszczenia na drogę sądową wskutek czego zostanie Pani obciążona kosztami postępowania sądowego.

                                                                                                                        Podpis:

Wezwanie wysłać pocztą poleconą, zachować potwierdzenia nadania jak i treść / kopię wezwania do zapłaty.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

3 grudnia, 2020

kategoria windykacja

Komentarze do 'Wezwanie do zwrotu kaucji – wzór'

Subscribe to comments with RSS

 1. Dzień dobry, w poniedziałek będziemy spisywać protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania. Jesteśmy wręcz pewni, że właściciel będzie chciał wpisać rzeczy, które były uszkodzone już przed naszym zamieszkaniem (mamy zdjęcia, ze już te usterki były). Jak postąpić w takiej sytuacji? Mogę w uwagach napisać, że zgadzam się tylko ze stanami liczników?

  Anonim

  30 Sty 21 o 11:47

 2. Dzień dobry, no nie podpisujcie nic na podstawie czego właściciel mógłby wywodzić, że to Wy zniszczyliście te rzeczy. Tak, można w uwagach wymienić uszkodzenia które zastaliście i dopiero pod tymi uwagami podpisy wynajmującego i najemcy. I niech na egzemplarzu który on otrzyma też to się znajdzie żeby później nie twierdził że dopisaliście je na swoim egzemplarzu później, po podpisaniu protokołu.

  Można dodatkowo nagrać rozmowę towarzyszącą podpisaniu protokołu, oczywiście nie informując o tym wynajmującego (telefon z włączonym nagrywaniem w kieszeni). Macie do tego prawo jako uczestnik rozmowy i to w takiej sytuacji. Może wynajmujący powie coś przydatnego dla Was w tej rozmowie, możecie go na to wyznanie nakierować. To też może być dowodem w sądzie.

  admin

  30 Sty 21 o 12:11

 3. Mamy taką samą sytuację, jedynie kiedy weszliśmy to wymieniliśmy starą szafę na swoją, pozwolenia było ustnie i nie ma pisemnie. Teraz twierdzi że to był antyk( ja sprawdziłam taką samą szafa maksymalnie kosztuje 500-550 zł) ale właścicielka grozi się sądem, jeżeli nie starczy zadatku(2000 zł) jak można udowodnić że ta szafa nie może więcej kosztować.

  Hanna

  20 Mar 21 o 15:54

 4. W sądzie to nie Państwo macie udowadniać, że szafa to nie wartościowy antyk ale to ona ma udowadniać, że szafa to drogi antyk o wartości jaką sobie wymyśli w ewentualnym pozwie. Zgodnie z Art. 6 Kodeksu cywilnego który stanowi, że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

  Jeżeli ona pozwie Was o zapłatę za szafę i poda kwotę, to ona ma wykazać, że szafa była takiej wartości i8 że taka zapłata za szafę się należy.

  admin

  20 Mar 21 o 17:28

Skomentuj