Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Wezwanie do zapłaty bez podpisu

2 komentarze

Pytanie: Wysłałem dzisiaj dłużnikowi przedsądowe wezwanie do zapłaty, poczta poleconą. Po powrocie z poczty zorientowałem się, że nie podpisałem się pod tym wezwaniem. Czy takie wezwanie do zapłaty bez podpisu jest skuteczne?

Odpowiedź: Jeżeli termin zapłaty należności minął to i nie będąc wezwanym do zapłaty dłużnik ma obowiązek zapłaty dokonać i takie niepodpisane wezwanie do zapłaty można potraktować jako monit windykacyjny. Jak natomiast chodzi o to, czy niepodpisane wezwanie do zapłaty jest dowodem w pozwie, to niestety nie jest. Co prawda, nakaz zapłaty można uzyskać nie dołączając do pozwu wezwania do zapłaty ale w takiej sytuacji jeżeli dłużnik wniesie sprzeciw uznając Pana roszczenie, to może domagać się po pierwsze, aby sąd nie zasądzał od niego zwrotu kosztów procesu na Pana rzecz a po drugie, aby sąd zasądził od Pana jako powoda zwrot koszów procesowych poniesionych przez niego – pozwanego (jeżeli zaangażuje do sprawy profesjonalnego pełnomocnika): https://pamietnikwindykatora.pl/brak-wezwania-do-zaplaty-a-zwrot-kosztow-procesu-poniesionych-przez-powoda/. Chodzi w szczególności o wskazany tam przepis art. 101 kpc zgodnie z którym zwrot kosztów należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

23 lutego, 2021

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Wezwanie do zapłaty bez podpisu'

Subscribe to comments with RSS

  1. Jeżeli na wezwaniu nie ma pieczątki i nie jest to papier firmowy to może twierdzić, że wezwanie podpisał a dłużnik przepisał je i podłożył bez podpisu.

    Resu

    23 Lut 21 o 10:26

  2. Ryzykowne. Rozsądniej wysłać wezwanie jeszcze raz, tym razem podpisane.

    admin

    23 Lut 21 o 10:32

Skomentuj