Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Wezwanie do zapłaty bez podpisu

5 komentarzy

Pytanie: Wysłałem dzisiaj dłużnikowi przedsądowe wezwanie do zapłaty, poczta poleconą. Po powrocie z poczty zorientowałem się, że nie podpisałem się pod tym wezwaniem. Czy takie wezwanie do zapłaty bez podpisu jest skuteczne?

Odpowiedź: Jeżeli termin zapłaty należności minął to i nie będąc wezwanym do zapłaty dłużnik ma obowiązek zapłaty dokonać i takie niepodpisane wezwanie do zapłaty można potraktować jako monit windykacyjny. Jak natomiast chodzi o to, czy niepodpisane wezwanie do zapłaty jest dowodem w pozwie, to niestety nie jest. Co prawda, nakaz zapłaty można uzyskać nie dołączając do pozwu wezwania do zapłaty ale w takiej sytuacji jeżeli dłużnik wniesie sprzeciw uznając Pana roszczenie, to może domagać się po pierwsze, aby sąd nie zasądzał od niego zwrotu kosztów procesu na Pana rzecz a po drugie, aby sąd zasądził od Pana jako powoda zwrot koszów procesowych poniesionych przez niego – pozwanego (jeżeli zaangażuje do sprawy profesjonalnego pełnomocnika): https://pamietnikwindykatora.pl/brak-wezwania-do-zaplaty-a-zwrot-kosztow-procesu-poniesionych-przez-powoda/. Chodzi w szczególności o wskazany tam przepis art. 101 kpc zgodnie z którym zwrot kosztów należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

23 lutego, 2021

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Wezwanie do zapłaty bez podpisu'

Subscribe to comments with RSS

 1. Jeżeli na wezwaniu nie ma pieczątki i nie jest to papier firmowy to może twierdzić, że wezwanie podpisał a dłużnik przepisał je i podłożył bez podpisu.

  Resu

  23 Lut 21 o 10:26

 2. Ryzykowne. Rozsądniej wysłać wezwanie jeszcze raz, tym razem podpisane.

  admin

  23 Lut 21 o 10:32

 3. A ja otrzymałem wezwanie do zapłaty bez podpisu z urzędu miasta za niedopłate za wywóz śmieci, czy takie wezwanie jest też nieważne? Jest nazwisko pani inspektor ale brak podpisu.

  Krzysiek

  8 Sie 21 o 17:17

 4. Otrzymał Pan upomnienie z urzędu miasta. Art. 15 § 1b Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji stanowi, że upomnienie zawiera imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela. Upomnienie generowane automatycznie może nie zawierać podpisu tej osoby. Zapewne zatem zostało to upomnienie elektronicznie wygenerowane i jest ważne.

  admin

  8 Sie 21 o 17:26

 5. A wezwanie wygenerowane elektronicznie “niewymagające podpisu”? Co to takiego?

  Anonim

  20 Sie 21 o 13:06

Skomentuj