Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Warunkowe przeniesienie własności nieruchomości

2 komentarze

Pytanie: Czy warunkowe przeniesienie własności nieruchomości kiedy to warunkiem jest nieskorzystanie z prawa pierwokupu przez osobę trzecią, jest dopuszczalne z takim zastrzeżeniem?

Przeczytaj też: Zwrotne przeniesienie prawa własności nieruchomości

Odpowiedź: Przeniesienie własności nieruchomości z zastrzeżeniem jakiegokolwiek warunku ani terminu nie jest możliwe o czym stanowi art. 157 § 1 Kodeksu cywilnego. A zgodnie z § 2 tegoż art. jeżeli umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości została zawarta pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu, do przeniesienia własności potrzebne jest dodatkowe porozumienie stron obejmujące ich bezwarunkową zgodę na niezwłoczne przejście własności. Oznacza to, że że zawarcie warunku w umowie sprzedaży nieruchomości nie czyni takiej mowy nieważnej o tyle, że w przypadku ziszczenia się warunku zawartego w umowie / nadejścia terminu w niej wskazanego, strony takiej umowy zobowiązane są do zawarcia dodatkowej umowy przeniesienia własności nieruchomości już bez zastrzegania w niej warunku ani terminu.

Przeczytaj też: Przejęcie nieruchomości przez wierzyciela hipotecznego

Innymi słowy, umowa przeniesienia własności nieruchomości pod warunkiem (umowa zobowiązująca) wymaga zawarcia w przyszłości kolejnej umowy (umowy definitywnej) o ile warunek zawarty w pierwszej umowie się ziści. Jeżeli bowiem nie ziści się, czyli w naszym przypadku – osoba trzecia skorzysta z prawa pierwokupu (lub oświadczy wcześniej, że rezygnuje z prawa pierwokupu), to, wtedy strony umowy o przeniesienie własności tej nieruchomości zobowiązane są do zawarcia umowy już bezwarunkowego przeniesienia własności tej nieruchomości.

Przeczytaj też: Podwójna sprzedaż nieruchomości

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

12 lutego, 2021

kategoria inne

Komentarze do 'Warunkowe przeniesienie własności nieruchomości'

Subscribe to comments with RSS

  1. Czy ta pierwsza umowa zawierająca warunek może być bez notariusza zawarta?

    Anonim

    12 lut 21 o 16:45

  2. Zarówno pierwsza jak i druga umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

    admin

    12 lut 21 o 16:56

Skomentuj