Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Utrata mocy nakazu zapłaty po wszczęciu egzekucji a koszty komornicze

2 komentarze

Pytanie: Czy komornik może naliczyć mi do zapłaty koszty komornicze jak przy niecelowej egzekucji (10 procent?) gdy nastąpi utrata mocy nakazu zapłaty po wszczęciu egzekucji komorniczej i z uwagi na to złożę wniosek o umorzenie egzekucji? Dłużnik wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu, o wydaniu nakazu zapłaty dowiedział się podobno dopiero po wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

Przeczytaj też: Nakaz zapłaty wysłany na zły adres i komornik

Odpowiedź: W opisanej sytuacji komornik ma prawo obciążyć wierzyciela opłatą w wysokości nie 10% lecz w wysokości 5% od kwoty roszczenia przedłożonego do egzekucji. W tej kwestii istnieje uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2013 r., sygn. akt III CZP 109/12. Sąd ten stwierdził w niej, że artykuł 49 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.) ma zastosowanie także w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela w sytuacji, gdy będący podstawą egzekucji nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym utracił moc po wszczęciu egzekucji.

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji jest aktem prawnym który został już uchylony ale obciążenie wierzyciela 5% opłaty komorniczej w opisanej sytuacji jest też obecnie przepisowe – wynika z art. 29 ust. 1 Ustawy o kosztach komorniczych.

Przeczytaj też: Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela – koszty

Nie można natomiast w opisanym przypadku mówić o niecelowym wszczęciu postępowania egzekucyjnego: Niecelowe wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W momencie skierowania do komornika wniosku egzekucyjnego dysponował Pan niespłaconym tytułem wykonawczym co do którego nie mógł Pan wiedzieć, że zostanie uchylony.

Przeczytaj też: Co po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

18 października, 2022

Komentarze do 'Utrata mocy nakazu zapłaty po wszczęciu egzekucji a koszty komornicze'

Subscribe to comments with RSS

  1. To jest krzywdzące stanowisko SN. Wierzyciel ma tytuł wykonawczy, nic nie wie o tym, że dłużnik nie otrzymał nakazu zapłaty i w dobrej wierze wnosi do komornika. Oczywiście wnosi o umorzenie, bo tak należy postąpić kiedy nakaz utraci moc. Obciążanie go za to opłatą 5% jest krzywdzące. Niech sobie pobierze opłatę od tych co uznali niesłusznie przesyłkę z nakazem za doręczoną.

    Calik

    18 paź 22 o 16:51

  2. Dokładnie, niech płaci poczta polska albo sędzia z własnej kiszeni a nie wierzyciel działający w dobrej wierze.

    Katera

    7 lis 22 o 09:56

Skomentuj