Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Ustalenie majątku dłużnika przez komornika

Brak komentarzy

Pytanie: Na czym polega ustalanie majątku dłużnika przez komornika? Czy to jest to samo co poszukiwanie majątku, te same czynności komornicze? Otrzymałem klauzulę wykonalności i skieruję wniosek egzekucyjny ale nie posiadam żadnej wiedzy o tym, czy dłużnik ma jakiś majątek, dochody a dowiedziałem się, że to wierzyciel ma wskazać komornikowi mienie dłużnika?

Odpowiedź: Z tym rzekomym wskazywaniem mienia dłużnika przez wierzyciela to jest tak, że wierzyciel nie jest uprawniony do uzyskania informacji o tym, tylko komornik, więc ta “zasada” to mit.

Nie, ustalanie majątku przez komornika to formalnie nie to samo co poszukiwanie majątku przez komornika o którym może Pan przeczytać tutaj: Czy zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika?

Jak chodzi o ustalanie (a nie poszukiwanie) majątku dłużnika, to zgodnie z art. 801 Kodeksu postępowania cywilnego komornik z urzędu ustala majątek dłużnika w zakresie znanym mu z innych prowadzonych postępowań albo na podstawie publicznie dostępnych źródeł informacji, albo rejestrów, do których ma dostęp drogą elektroniczną. Ponadto wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

9 grudnia, 2020

kategoria windykacja

tag

Skomentuj