Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Upadłość wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym

6 komentarzy

Pytanie: Co się stanie prawnie, jeżeli sąd ogłosi upadłość wierzyciela w komorniczym postępowaniu egzekucyjnym? Zaznaczam, że chodzi o upadłość wierzyciela dla którego komornik ściąga dług a nie dłużnika. Czy egzekucja zostanie umorzona?

Przeczytaj też: Jednoosobowa działalność gospodarcza a komornik i upadłość konsumencka

Odpowiedź: Art. 331 ust. 1 Prawa upadłościowego stanowi, że likwidacja wierzytelności upadłego następuje przez ich zbycie albo ściągnięcie. Syndyk masy upadłościowej może zatem zdecydować aby postępowanie egzekucyjne wszczęte na wniosek wierzyciela przed jego upadłością, było przez komornika kontynuowane. Obligatoryjnemu umorzeniu podlegają tylko postępowania egzekucyjne prowadzone przeciwko podmiotowi który upadł.

Przeczytaj też: Zabezpieczenie hipoteczne a upadłość

A od czego to zależy czy egzekucja będzie prowadzona czy dług zostanie sprzedany?

W tej kwestii należy przytoczyć Art. 331 ust. 2 Prawa upadłościowego stanowiący, że wybór sposobu likwidacji należy poprzedzić oceną, który z nich umożliwia zaspokojenie wierzycieli w jak największym stopniu przy uwzględnieniu kosztów i ryzyka niepowodzenia ściągnięcia wierzytelności upadłego oraz konieczności zaspokojenia zobowiązań, o których mowa w art. 230 koszty postępowania upadłościowego, związanych z przedłużeniem postępowania upadłościowego.

Przeczytaj też: Sprzedaż długu – za jaki procent?

Jeżeli postępowanie egzekucyjne przykładowo od kilku miesięcy jest (niemal) całkowicie bezskuteczne, to należałoby spróbować zbyć taką wierzytelność, choćby i za niewielką cenę.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

5 lipca, 2022

Komentarze do 'Upadłość wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym'

Subscribe to comments with RSS

 1. A za jaki ułamek wartości można sprzedać dług którego komornik nie może ściągnąć. 10 procent? Nie więcej na pewno.

  Laszczak

  6 lip 22 o 16:53

 2. Lepsze 10 procent niż nic a syndyk ma dążyć do zakończenia likwidacji masy upadłości w ciągu 6 miesięcy.

  admin

  6 lip 22 o 17:09

 3. Nic nie stoi na przeszkodzie żeby postępowanie egzekucyjne toczyło się a syndyk równolegle ogłaszał ofertę sprzedaży tej należności

  Areksander

  10 lip 22 o 10:30

 4. Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela (na przykład po to żeby sprzedać dług), to konieczność zapłacenia komornikowi 5% od wartości długu.

  admin

  10 lip 22 o 11:17

 5. Pytanie tylko, czy ten przepis o 5 procentach opłaty komorniczej za umorzenie na wniosek stosuje się też w sytuacji upadłości wierzyciela? I kto miałby za to zapłacić i z czego – z masy upadłości?

  Anonim

  10 lip 22 o 12:40

 6. Przepisy nie zawierają żadnego wyjątku dla wierzyciela w upadłości w imieniu którego syndyk zawnioskowałby o umorzenie postępowania egzekucyjnego więc uważam, że komornik obciąży upadłego tymi 5%. I będzie musiał zgłosić tą swą wierzytelność i będzie zaspokajany tak – z masy upadłościowej.

  admin

  10 lip 22 o 14:13

Skomentuj