Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Upadłość konsumencka a praca za granicą

2 komentarze

Pytanie: Czy pracując i przebywając za granicą mogę ogłosić upadłość konsumencką w Polsce? Długi zrobiłam w Polsce. Adres zameldowania w Polsce a miejsce pobytu za granicą teraz mam. Praca za granicą legalna, zarejestrowana.

Przeczytaj też: Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Odpowiedź: Tak, jeżeli Pani stałe miejsce zamieszkania jest w Polsce a za granicą przebywa Pani czasowo i tam też pracuje, może Pani złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w polskim sądzie właściwym dla miejsca Pani stałego zamieszkania. Wynagrodzenie Pani jednak powinno być osiągalne dla syndyka do zajęcia czyli wpływać na polskie konto bankowe.

Możliwe jest także ogłoszenie upadłości przez polski sąd jeżeli dłużnik mieszka za granicą na stałe, pracuje tam (a wynagrodzenie wpływa na rachunek bankowy w zagranicznym banku) i tamże płaci podatki jednak warunkiem w takim przypadku jest posiadanie w Polsce majątku.

Przeczytaj też: Upadłość konsumencka a brak majątku

A w jakiej części syndyk może zająć wynagrodzenie pobierane za granicą?

Tak jak wynagrodzenie otrzymywane w Polsce – do 50% wysokości wynagrodzenia może syndyk zająć. Jak już wspomniałem wcześniej, wynagrodzenie powinno wpływać na rachunek bankowy w banku w Polsce gdyż polski syndyk tak jak i polski komornik nie jest umocowany do prowadzenia czynności za granicą czyli nie może zająć wynagrodzenia bezpośrednio u zagranicznego pracodawcy.

Przeczytaj też: Praca za granicą a komornik w Polsce

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

3 września, 2022

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Upadłość konsumencka a praca za granicą'

Subscribe to comments with RSS

  1. Uważam, że jak się wyjechało do pracy za granicę i ta albo inna praca tam może być na lata, to należy tam pracować i nie ogłaszać upadłości no na pewno nie teraz. poczekać aż długi się przedawnią a za granica na 99% wierzyciele nie będą ścigać a na pewno nie polski komornik, bo nie jest uprawniony. Jeżeli nawet któryś wierzyciel przerwie bieg przedawnienia ponowną egzekucją komorniczą, to rzadko który i z 80% ługów odpadanie na zawsze. Ewentualnie wtedy spłacić albo ogłosić upadłość ale nie teraz.

    Oldom

    4 wrz 22 o 16:45

  2. Upadłość konsumencka tylko w literaturze wygląda różowo. Moim zdaniem nie warto jej ogłaszać poza przypadkiem braku majątku i niezdolności do pracy na czas upadłości 🙂

    niki

    4 wrz 22 o 17:10

Skomentuj