Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Upadłość a wymagalność wierzytelności

2 komentarze

Pytanie: Sąd ogłosił upadłość naszego dłużnika, jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Syndyk wezwał nas do zgłoszenia naszej wierzytelności przysługującej od upadłej. Problem polega na tym, chociaż jesteśmy też firmą, to naszą wierzytelnością jest pożyczka której termin zwrotu minie dopiero za dwa lata. Prowadzimy działalność handlową a nie pożyczkową, ta pożyczka została przez naszą firmę udzielona po znajomości to znaczy upadła spółka to była nasza partnerska firma. Mamy więc wierzytelność która jeszcze nie jest wymagalna a tu już syndyk przystępuje do zaspokajania wierzycieli z masy upadłościowej. Jak postąpić w zaistniałej sytuacji?

Przeczytaj też: Czy zgłoszenie wierzytelności przerywa bieg przedawnienia?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 91 Prawa upadłościowego, zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności świadczenia jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości. Następuje przez to przyspieszenie wymagalności. Z tym, że zgodnie z art. 247 Prawa upadłościowego, w przypadku wierzytelności niewymagalnej na liście wierzytelności umieszcza się sumę pieniężną wierzytelności pomniejszoną o odsetki ustawowe, nie wyższe jednak niż 6 % i za czas od dnia ogłoszenia upadłości do dnia wymagalności, najwyżej jednak za dwa lata.

Przeczytaj też: Upadłość wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

10 stycznia, 2021

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Upadłość a wymagalność wierzytelności'

Subscribe to comments with RSS

  1. I tak nic im nie przypadnie, jak pokazuje praktyka wielu upadłości. wszystko zabierze skarb państwa za zus i podatki, pracownicy.

    Anonim

    11 sty 21 o 09:18

  2. Na może 30 upadłości tylko raz otrzymałem chyba kilkaset złotych co stanowiło może 1/7 całego długu.

    admin

    11 sty 21 o 09:24

Skomentuj