Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Upadłość a niecelowe wszczęcie egzekucji – koszt

Jeden komentarz

Pytanie: Czy wierzyciel zostanie obciążony kosztem opłaty komorniczej za niecelowe wszczęcie egzekucji jeżeli złoży wniosek egzekucyjny po ogłoszeniu upadłości dłużnika? Nie w złej wierze, po prostu nie będzie o tym wiedział, że upadłość została ogłoszona na przykład dwa dni wcześniej.

Przeczytaj też: Upadłość a egzekucja administracyjna

Odpowiedź: Komornik w opisanej sytuacji nie ma prawa obciążyć wierzyciela opłatą egzekucyjną. Z takim pytaniem zwrócił się do Sądu Najwyższego jeden z sądów rejonowych i Sąd Najwyższy dnia 28 stycznia 2022 r. wydał uchwałę o sygn. akt III CZP 21/22 w której stwierdził, że artykuł 30 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 210 ze zm.) nie stanowi podstawy pobrania przez komornika sądowego opłaty egzekucyjnej od wierzyciela w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 824 § 1 pkt 2
kpc ze względu na złożenie przez wierzyciela wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego po ogłoszeniu upadłości dłużnika.

Przeczytaj też: Koszty niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

17 października, 2022

1 komentarz do 'Upadłość a niecelowe wszczęcie egzekucji – koszt'

Subscribe to comments with RSS

  1. Rozsądna ta uchwała. Wierzyciel z przypadku nie zdaje sobie sprawy z tego, nie ma pojęcia o tym, że wobec dłużnika mogła zostać ogłoszona upadłość. Sam miałem taki przypadek niedawno.

    Jurek

    17 paź 22 o 09:39

Skomentuj