Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Uniknięcie kary za przekupienie urzędnika państwowego, przedawnienie karalności

6 komentarzy

Pytanie: W 2004 roku przekupiłem urzędnika, wolę nie podawać szczegółów, widzę że Pan publikuje pytania i porady. Wystarczy tyle, że była to kodeksowe, modelowa korupcja na którą aż z banku kredyt wziąłem. Sytuacja ostatnio zagmatwała się tak, że coraz bardziej obawiam się wyjścia na jaw tego przekupstwa. A jak jakaś służba pozbiera do kupy dowody, to żaden adwokat mnie nie wybroni. Czy to przestępstwo nie jest może już przedawnione a jak nie jest, to czy przyznanie się do winy dobrowolnie i wskazanie pomagierów i pośredników może znacząco obniżyć karę?

Przeczytaj też: Skorumpowani komornicy

Odpowiedź: O przekupstwie czyli korumpowaniu traktuje art. 229 Kodeksu karnego mający sześć paragrafów. Kara to pozbawienie wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat (domyślam się, że chodzi raczej o coś poważniejszego niż czyn tzw. mniejszej wagi, skoro kredyt pan brał na to…). Przedawnienie karalności w odniesieniu do przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności przekraczającą pięć lat wynosi lat piętnaście. A zatem przestępstwo popełnione przez Pana jeszcze nie uległo przedawnieniu.

Przeczytaj też: Korumpowanie lekarzy itp. przez Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. Nieznajomość prawa szkodzi.

Kary może Pan uniknąć całkowicie; oto bowiem brzmienie paragrafu 6 wspomnianego art. 229 kk: Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1-5, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę pełniącą funkcję publiczną, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział.

Przeczytaj też: Dominik Łączyk policja – opinie

Proszę więc opisać, jak Pan przekupił tamtego urzędasa i wysłać (np. do prokuratury) pocztą poleconą oraz najlepiej jeszcze mailem (zachować kopię) a na przesłuchaniu szczegółowiej zeznać, nic nie zatajając.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

20 maja, 2015

kategoria inne

tag

Komentarze do 'Uniknięcie kary za przekupienie urzędnika państwowego, przedawnienie karalności'

Subscribe to comments with RSS

 1. Może być i 10 latek jeżeli działanie urzędasa w zamian za łapówkę było czynem zabronionym.

  star

  21 maj 15 o 09:12

 2. To dotyczy tylko przyjmującego łapówkę (korzyść). Dającego – korumpującego to nie dotyczy i chyba słusznie, bo on nie musi znać przepisów obowiązujących urzędnika, tylko urzędnik powinien je znać (zakres uprawnień których nie wolno mu przekroczyć).

  admin

  21 maj 15 o 09:18

 3. Może być czyn mniejszej wagi – do 2 lat pozbawienia wolności i wobec tego przedawnienie 5 lat. Nie wysokość łapówki rolę odgrywa ale szkodliwośc społeczna.

  james

  22 maj 15 o 11:22

 4. Jeżeli przekupiony zadziałał łamiąc prawo, to mniejsza waga nie pomoże i grozi w takim wypadku nawet 10 lat.

  dżedaj

  25 maj 15 o 19:14

 5. Przepis działa w praktyce bez zarzutu, doświadczyłem na sobie 🙂 Podstawa, to wysłać informację o korupcji pocztą elektroniczną, później wezwą na złożenie zeznań osobiście.

  Anonim

  12 maj 21 o 20:34

 6. Cenna uwaga, jeżeli sie od razu przyjdzie bez pisemnego dowodu opisu sprawy, to mogą przekręcić to tak, że niby to oni wpadli na trop i łapownik czynny też oberwie.

  tata

  27 sie 21 o 11:16

Skomentuj