Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Umowa zawarta bez umocowania

2 komentarze

Pytanie: Podpisałem ze spółka z o.o. umowę najmu lokalu usługowego. Dokładniej, to w imieniu spółki jako wynajmującego zawarł tą umowę jej prezes. W internecie w KRS jednak sprawdziłem później, że w spółce wymagana jest łączna reprezentacja przez prezesa zarządu i prokurenta. Moja umowa najmu więc jest w takiej sytuacji nieważna? A na spotkaniu ze mną byli o ile wiem, wszyscy decyzyjni ludzie z tej spółki i wszyscy byli zgodni co do podpisania ze mną tej umowy.

Przeczytaj też: Umowa zawarta przez przedstawiciela

Odpowiedź: Zgodnie z art. 39 § 1 Kodeksu cywilnego jeżeli zawierający umowę jako organ osoby prawnej nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę prawną, w której imieniu umowa została zawarta. A zatem konieczny jest w przypadku tej spółki dodatkowo podpis prokurenta. Jeżeli zatem wciąż jest Pan zainteresowany zawarciem umowy z tą spółką, to na podstawie art. 39 § 2 KC powinien Pan wyznaczyć tej spółce jako osobie prawnej termin (na przykład siedmiu dni) termin do potwierdzenia umowy czyli do złożenia w umowie podpisu także przez prokurenta lub potwierdzenia w osobnym dokumencie przez prezesa i prokurenta. Jeżeli umowa nie zostanie z ich strony potwierdzona w wyznaczonym przez Pana terminie, to tym samym oczywiście nie zostanie zawarta.

Przeczytaj też: Umowa B2B zawarta przez telefon; cena niezgodna z umową

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

9 lutego, 2021

kategoria windykacja

Komentarze do 'Umowa zawarta bez umocowania'

Subscribe to comments with RSS

  1. Jeżeli umowa nie zostanie potwierdzona to czy można dochodzić zadośćuczynienia jeżeli ja myślałem że umowa została skutecznie zawarta i poczyniłem pewne przygotowania ponosząc wydatki?

    Olek

    9 lut 21 o 07:31

  2. Można w takim przypadku dochodzić naprawienia szkody ale oczywiście nie od osoby prawnej lecz od tego kto zawarł umowę jako organ osoby prawnej czyli w sprawie powyższej od prezesa.

    admin

    9 lut 21 o 07:41

Skomentuj