Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Umowa z obcokrajowcem w języku polskim

Jeden komentarz

Pytanie: Prowadzę firmę zajmującą się obrotem wierzytelnościami i windykacją, zawieram umowy powierniczej cesji wierzytelności. Czasem zdarzają się zapytania od firm zagranicznych w których osoby uprawnione do podpisywania umów nie znają języka polskiego. Mimo tego skłonni są podpisywać umowy cesji ufając podwładnemu który zna język polski i słownie przetłumaczy im zapisy umowy. Czy dłużnik może zakwestionować ważność takiej umowy z obcokrajowcem?

Przeczytaj też: Powierniczy przelew wierzytelności a cesja

Odpowiedź: Szanse zakwestionowania są niewielkie. Raz miałem do czynienia z podobnym przypadkiem – pozwany próbował (bezskutecznie) wykazać, że umowa, która miała istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sporu była dotknięta wadą oświadczenia woli (brak świadomości lub swobody z art. 82 kc), ponieważ jedna ze stron nie znała zbyt dobrze języka, w którym umowa została zawarta. W ogóle w mojej ocenie ww. art. 82 kc niespecjalnie może być stosowany w takich sytuacjach (szukałem teraz przez chwilę jakiegoś konkretnego orzeczenia SN regulującego podobny przypadek, ale się nie doszukałem), ponieważ jeżeli ktoś świadomie i swobodnie zawiera umowę w języku obcym, pomimo jego nieznajomości, to nie można mówić o wadzie oświadczenia woli.

Przeczytaj też: Umowa zawarta przez przedstawiciela

Ewentualnie kwestionować mógłby sam zbywca (dłużnik nie ma takiego uprawnienia), twierdząc, że pozostawał pod wpływem błędu co do treści czynności prawnej (art. 84 kc). Ale taki błąd:
1) musiałby być wywołany przez drugą stronę umowy, tj. przez Pana (nawet bez Pana winy) lub jeżeli wiedział Pan o błędzie lub mógł go z łatwością zauważyć;
2) musiałby być błędem uzasadniającym przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (tzw. błąd istotny).

Musiałaby zatem zajść sytuacja taka, żeby zbywca wykazał, że np. umawiali się Państwo na inne warunki umowy, a w umowie wpisane zostały inne (przy czym musiałyby to być raczej warunki inne niż np. prowizja, która wpisywana jest wszakże cyframi). Wydaje się więc to mało prawdopodobne.

Przeczytaj też: Umowa B2B zawarta przez telefon; cena niezgodna z umową

A czy analogicznie byłoby w przypadku umowy najmu albo o pracę albo zlecenia z cudzoziemcem czyli w języku polskim zawartej którego to języka on nie zna?

Tak, analogicznie. A cesja powiernicza do windykacji którą Pan zawiera jest tak naprawdę zleceniem. Windykacji.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

28 lipca, 2020

kategoria inne

1 komentarz do 'Umowa z obcokrajowcem w języku polskim'

Subscribe to comments with RSS

  1. Cesja to cesja, jeżeli sądy wydają nakazy, wyroki na nabywcę wskutek cesji powierniczej, to nie jest to umowa o windykację ale po prostu – kupna sprzedaży długu.

    Orlik

    8 kw. 21 o 17:07

Skomentuj