Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Umowa dożywocia a skarga pauliańska

2 komentarze

Pytanie: Taka sytuacja: dłużnik wobec zbliżające się egzekucji komorniczej podpisał umowę dożywocia ze swoją mamą czy może z babcią to znaczy przyjął ją pod dach swojego domu. Niewątpliwie po to ażeby zniechęcić ewentualnych licytantów w egzekucji nieruchomości, zmniejszyć też jej wartość. Czy wobec tego wierzyciel może skorzystać ze skargi pauliańskiej ażeby uznać umowę dożywocia za bezskuteczną?

Przeczytaj też: Pierwszeństwo wierzyciela pauliańskiego

Odpowiedź: Tak, możliwe jest w takiej sytuacji skuteczne wykorzystanie skargi pauliańskiej. Art. 528 kc (kodeksu cywilnego) stanowi, że jeżeli wskutek czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową bezpłatnie, wierzyciel może żądać uznania czynności za bezskuteczną, chociażby osoba ta nie wiedziała i nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się dowiedzieć, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. Taką sytuację mamy w opisanym przez Pana przypadku zakładając, że umowa dożywocia była korzyścią majątkową uzyskaną bezpłatnie.

Przeczytaj też: Skarga pauliańska – przeciwko komu, kogo pozwać?

A nawet gdyby była korzyścią majątkową uzyskaną niebezpłatnie, to jeżeli uzyskała tę korzyść majątkową – dożywocie osoba będąca w bliskim z dłużnikiem stosunku (mama lub babcia dłużnika), domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. Taka sytuacja również jest przesłanką wystarczającą do skorzystania za skargi pauliańskiej – uznania czynności prawnej za bezskuteczną w odniesieniu do skarżącego wierzyciela.

Przeczytaj też: Skarga pauliańska – czy ktoś wygrał?

Jednakże warunkiem skorzystania ze skargi pauliańskiej czyli uznania umowy dożywocia za bezskuteczną w stosunku do skarżącego wierzyciela jest aby wskutek tej umowy dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności. A stanie się tak jeżeli wartość umowy dożywocia na tyle zmniejszy wartość nieruchomości, że zaistnieje któryś z powyższych warunków. Nie wystarczy argument zmniejszenia atrakcyjności nieruchomości w oczach licytantów ze względu na dożywotnika jeżeli wartość części nieruchomości której nie obejmuje umowa dożywocia jest odpowiednio wysoka do całkowitego zaspokojenia wierzyciela.

Przeczytaj też: Prawo dożywotniego zamieszkania a komornik

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

26 sierpnia, 2022

Komentarze do 'Umowa dożywocia a skarga pauliańska'

Subscribe to comments with RSS

  1. Znaczy się komornik do wyceny nie bierze części nieruchomości będącej dożywociem?

    Liza

    26 sie 22 o 21:28

  2. Wartość oszacowania nieruchomości jak i cena wywoławcza nie uwzględnia tej części nieruchomości która podlega pod dożywocie.

    admin

    28 sie 22 o 09:20

Skomentuj