Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Umowa b2b a komornik

4 komentarze

Pytanie: Mam w planach przejść na samozatrudnienie, formalnie będzie to jednoosobowa działalność gospodarcza. W rzeczywistości będzie to praca będąca odpowiednikiem zatrudnienia jako że będę wykonywał usługi tylko dla jednej firmy. Będzie to na podstawie umowy b2b i tu pytanie czy komornik będzie mógł zajmować całe wynagrodzenie z tytułu takiej umowy? Dodaję, że nie jest to egzekucja alimentów.

Przeczytaj też: Samozatrudnienie a zajęcia komornicze

Odpowiedź: Jeżeli wynagrodzenie z tej umowy b2b będzie Pańskim jedynym i powtarzającym się dochodem, to należy się Panu kwota wolna od egzekucji na podstawie art. 871 § 1 kodeksu pracy czyli tak jak w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Przeczytaj też: Konto firmowe a kwota wolna od zajęcia komorniczego

Art. 833 § 2 kodeksu postępowania cywilnego stanowi bowiem, że przepisy art. 87 i art. 871 kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną.

Przeczytaj też: Komornik a umowa o dzieło

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

26 maja, 2023

Komentarze do 'Umowa b2b a komornik'

Subscribe to comments with RSS

 1. A co jeżeli komornik zignoruje wniosek dłużnika o ograniczenie kwoty wolnej z umowy biznes 2 biznes do kwoty wolnej?

  Marek

  27 maj 23 o 06:43

 2. Skargę na czynności komornika wnieść wtedy.

  admin

  28 maj 23 o 10:37

 3. Co po skardze jak pieniądze już dawno u wierzyciela.

  Ada

  28 maj 23 o 12:49

 4. Niekoniecznie, komornik może przekazać wierzycielowi pieniądze (jeśli nie jest to egzekucja alimentów) nie wcześniej niż po 7 dniach. A jeśli nawet przekaże, to uwzględnienie skargi powinno być skuteczne na przyszłość.

  admin

  28 maj 23 o 22:00

Skomentuj