Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Ugoda z wierzycielem a komornik

11 komentarzy

Zawarcie ugody dłużnika z wierzycielem po uprawomocnieniu się orzeczenia sądowego w celu powstrzymania egzekucji komorniczej w wielu przypadkach nie będzie możliwe. Oczywiście prawnie jest to możliwe ale wierzyciel może już nie chcieć… Można jednak próbować szczególnie jeżeli dłużnik ma dla wierzyciela jakiś sensowny argument.

Przeczytaj też: Ugoda a zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego

Zawarcie ugody możliwe jest zarówno przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego jak też już w trakcie postępowania egzekucyjnego. Przed wszczęciem postępowania dłużnik powinien dążyć do uzyskania w ugodzie z wierzycielem zapisu o niewszczynaniu postępowania egzekucyjnego. Jeżeli dłużnik ze swej strony wypełnia warunki ugody czyli np. dokonuje spłat w ratach zgodnie z postanowieniami ugody a wierzyciel wbrew postanowieniu w ugodzie skieruje wniosek egzekucyjny do komornika, to dłużnik ma prawo żądać w powództwie przeciwegzekucyjnym (na podstawie art. 840 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego) ograniczenia wykonalności tytułu wykonawczego – umorzenia egzekucji.

Przeczytaj też: Wierzyciel nie poinformował komornika o spłacie

Tak samo jeżeli ugoda została zawarta w trakcie egzekucji a wierzyciel nie wnosi o umorzenie jej pomimo istnienia w ugodzie zapisu obligującego go do tego. Jednak wierzyciel powinien o czymś wiedzieć w takiej sytuacji tzn. zanim zdecyduje się na zawnioskowanie do komornika o umorzenie postępowania egzekucyjnego wskutek zawarcia z dłużnikiem ugody w trakcie tegoż postępowania jeżeli nie jest w stanie wykazać przed komornikiem zawarcia takiej ugody. Otóż w takiej sytuacji komornik obciąży jego (wierzyciela a nie dłużnika!) kosztami: https://pamietnikwindykatora.pl/umorzenie-postepowania-egzekucyjnego-na-wniosek-wierzyciela-koszty/. Rozsądniejszym rozwiązaniem wydaje się zawarcie w ugodzie (w trakcie egzekucji komorniczej) zapisu o ograniczeniu egzekucji – umorzeniu jej tylko z jakiegoś składnika majątku dłużnika, na przykład z wynagrodzenia albo z rachunku bankowego.

Przeczytaj też: Zgoda wierzyciela na zwolnienie spod egzekucji

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

10 listopada, 2020

kategoria windykacja

tag ,

Komentarze do 'Ugoda z wierzycielem a komornik'

Subscribe to comments with RSS

 1. Dobrym rozwiązaniem jest zawieszenie postępowania egzekucyjnego? Nie niesie ono żadnych kosztów dla wierzyciela ani dla dłużnika a egzekucja zostaje wstrzymana.

  Hela

  11 lis 20 o 12:45

 2. Nie jest to całkiem dobre rozwiązanie ponieważ podczas zawieszenia postępowania egzekucyjnego zajęcia pozostają utrzymane. I tak też wówczas komornik np. wciąż ściąga z zakładu pracy pensję tylko że nie przekazuje jej wierzycielowi ale do depozytu sądowego. A gdy coś wpłynie na konto to też zabiera i do depozytu.

  admin

  11 lis 20 o 18:26

 3. A zatem nie ma sposobu na powstrzymanie egzekucji z rachunku bankowego pomimo zwarcia ugody i zawieszenia egzekucji?

  Klaudia

  12 cze 21 o 14:24

 4. Jest sposób: wierzyciel zawnioskuje do komornika o umorzenie egzekucji z rachunku bankowego, co do egzekucji z reszty składników majątku, to będzie dalej prowadzona (zawieszona) a z rachunku bankowego – nie będzie.

  admin

  12 cze 21 o 14:29

 5. Czy po umorzeniu egzekucji z konta komornik zwalnia wszystkie zajęte środki na tym koncie?

  Mata

  6 lip 21 o 19:19

 6. Tak, następuje zwolnienie konta ale to co zajął wcześniej to od razu zabrał i przekazał wierzycielowi.

  admin

  6 lip 21 o 20:37

 7. Ja poprosiłam wierzyciela o zwolnienie wynagrodzenia a egzekucja z mieszkania dalej się toczyła ale wierzyciel nie wnioskował o oszacowanie więc byłam raczej spokojna.

  Magda

  2 sie 21 o 18:00

 8. Jeżeli on przez rok nie wniesie o opis i oszacowanie, to mu egzekucję komornik umorzy.

  admin

  2 sie 21 o 19:33

 9. A jeżeli egzekucja będzie bezskuteczna to go – wierzyciela obciąży kosztami skoro nie dokonał czynności (nie złożył wniosku) niezbędnej do prowadzenia egzekucji.

  Aureliusz

  16 sie 21 o 16:34

 10. uwaga: tylko ugoda z wierzycielem powoduje zwolnienie konta bankowego, z komornikiem nie można zawrzeć żadnej ugody! Pisze to ponieważ dłużnicy myślą że są dogadani z komornikiem, komornik obiecał zwolnić konto jeżeli dłużnik umówioną część wpłaci a później nie zwalniają. Nie zwalniają bo nie mają prawa!

  Otis

  30 wrz 21 o 10:00

 11. Jeżeli egzekucja przynosi cząstkowe efekty rokujące jej zakończeniem, to wątpliwe aby wierzyciel zgodził się na ugodę. A jeżeli egzekucja toczy się bezskutecznie, to z kolei wątpliwe ażeby dłużnik chciał się dogadywać. Poczeka sobie na umorzenie które niebawem nastąpi.

  Maca

  12 paź 21 o 21:43

Skomentuj