Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Ugoda z wierzycielem a komornik

11 komentarzy

Zawarcie ugody dłużnika z wierzycielem po uprawomocnieniu się orzeczenia sądowego w celu powstrzymania egzekucji komorniczej w wielu przypadkach nie będzie możliwe. Oczywiście prawnie jest to możliwe ale wierzyciel może już nie chcieć… Można jednak próbować szczególnie jeżeli dłużnik ma dla wierzyciela jakiś sensowny argument.

Zawarcie ugody możliwe jest zarówno przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego jak też już w trakcie postępowania egzekucyjnego. Przed wszczęciem postępowania dłużnik powinien dążyć do uzyskania w ugodzie z wierzycielem zapisu o niewszczynaniu postępowania egzekucyjnego. Jeżeli dłużnik ze swej strony wypełnia warunki ugody czyli np. dokonuje spłat w ratach zgodnie z postanowieniami ugody a wierzyciel wbrew postanowieniu w ugodzie skieruje wniosek egzekucyjny do komornika, to dłużnik ma prawo żądać w powództwie przeciwegzekucyjnym (na podstawie art. 840 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego) ograniczenia wykonalności tytułu wykonawczego – umorzenia egzekucji. Tak samo jeżeli ugoda została zawarta w trakcie egzekucji a wierzyciel nie wnosi o umorzenie jej pomimo istnienia w ugodzie zapisu obligującego go do tego. Jednak wierzyciel powinien o czymś wiedzieć w takiej sytuacji tzn. zanim zdecyduje się na zawnioskowanie do komornika o umorzenie postępowania egzekucyjnego wskutek zawarcia z dłużnikiem ugody w trakcie tegoż postępowania. Otóż w takiej sytuacji komornik obciąży jego (wierzyciela a nie dłużnika!) kosztami: https://pamietnikwindykatora.pl/umorzenie-postepowania-egzekucyjnego-na-wniosek-wierzyciela-koszty/. Rozsądniejszym rozwiązaniem wydaje się zawarcie w ugodzie (w trakcie egzekucji komorniczej) zapisu o ograniczeniu egzekucji – umorzeniu jej tylko z jakiegoś składnika majątku dłużnika, na przykład z wynagrodzenia albo z rachunku bankowego.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

10 listopada, 2020

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Ugoda z wierzycielem a komornik'

Subscribe to comments with RSS

 1. Dobrym rozwiązaniem jest zawieszenie postępowania egzekucyjnego? Nie niesie ono żadnych kosztów dla wierzyciela ani dla dłużnika a egzekucja zostaje wstrzymana.

  Hela

  11 Lis 20 o 12:45

 2. Nie jest to całkiem dobre rozwiązanie ponieważ podczas zawieszenia postępowania egzekucyjnego zajęcia pozostają utrzymane. I tak też wówczas komornik np. wciąż ściąga z zakładu pracy pensję tylko że nie przekazuje jej wierzycielowi ale do depozytu sądowego. A gdy coś wpłynie na konto to też zabiera i do depozytu.

  admin

  11 Lis 20 o 18:26

 3. A zatem nie ma sposobu na powstrzymanie egzekucji z rachunku bankowego pomimo zwarcia ugody i zawieszenia egzekucji?

  Klaudia

  12 Cze 21 o 14:24

 4. Jest sposób: wierzyciel zawnioskuje do komornika o umorzenie egzekucji z rachunku bankowego, co do egzekucji z reszty składników majątku, to będzie dalej prowadzona (zawieszona) a z rachunku bankowego – nie będzie.

  admin

  12 Cze 21 o 14:29

 5. Czy po umorzeniu egzekucji z konta komornik zwalnia wszystkie zajęte środki na tym koncie?

  Mata

  6 Lip 21 o 19:19

 6. Tak, następuje zwolnienie konta ale to co zajął wcześniej to od razu zabrał i przekazał wierzycielowi.

  admin

  6 Lip 21 o 20:37

 7. Ja poprosiłam wierzyciela o zwolnienie wynagrodzenia a egzekucja z mieszkania dalej się toczyła ale wierzyciel nie wnioskował o oszacowanie więc byłam raczej spokojna.

  Magda

  2 Sie 21 o 18:00

 8. Jeżeli on przez rok nie wniesie o opis i oszacowanie, to mu egzekucję komornik umorzy.

  admin

  2 Sie 21 o 19:33

 9. A jeżeli egzekucja będzie bezskuteczna to go – wierzyciela obciąży kosztami skoro nie dokonał czynności (nie złożył wniosku) niezbędnej do prowadzenia egzekucji.

  Aureliusz

  16 Sie 21 o 16:34

 10. uwaga: tylko ugoda z wierzycielem powoduje zwolnienie konta bankowego, z komornikiem nie można zawrzeć żadnej ugody! Pisze to ponieważ dłużnicy myślą że są dogadani z komornikiem, komornik obiecał zwolnić konto jeżeli dłużnik umówioną część wpłaci a później nie zwalniają. Nie zwalniają bo nie mają prawa!

  Otis

  30 Wrz 21 o 10:00

 11. Jeżeli egzekucja przynosi cząstkowe efekty rokujące jej zakończeniem, to wątpliwe aby wierzyciel zgodził się na ugodę. A jeżeli egzekucja toczy się bezskutecznie, to z kolei wątpliwe ażeby dłużnik chciał się dogadywać. Poczeka sobie na umorzenie które niebawem nastąpi.

  Maca

  12 Paź 21 o 21:43

Skomentuj