Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Termin zapłaty przelewem bankowym

2 komentarze

Pytanie: Jest warunek zapłaty w terminie pod rygorem negatywnych konsekwencji prawnych, przyjmijmy że w ramach umowy cywilnej pomiędzy firmami albo osobami prywatnymi. I że według umowy zapłata powinna zostać dokonana przelewem bankowym do dnia piętnastego każdego miesiąca.

Przeczytaj też: Zwrot pożyczki przelewem czy w gotówce?

Czy to znaczy, że przelana kwota powinna być już piętnastego dostępna na koncie bankowym beneficjenta a może wystarczy dla dochowania warunku umowy, że piętnastego wyjdzie z konta osoby dokonującej przelewu i nie ma znaczenia kiedy zasili konto bankowe beneficjenta. Chodzi mi o sytuację w której przelew został wykonany po południu i wyszedł ale sesja przychodząca na koncie bankowym beneficjenta już nie będzie realizowana tego samego dnia lecz dopiero następnego dnia albo dopiero za trzy dni gdy przelew wyszedł w piątek po południu.

Przeczytaj też: Wypowiedzenie umowy – data stempla czy doręczenia?

Odpowiedź: Przepisy nie regulują tej kwestii (za wyjątkiem płatności przypadającej na dzień ustawowo wolny od pracy o czym w dalszej części porady) natomiast mamy wyrok Sądu Najwyższego Izby Cywilnej z 14 stycznia 2016 r., sygn. akt I CSK 1094/14, w którym sąd ten uznał, że długi pieniężne są spełnione ze skutkiem umorzenia długu z chwilą uznania rachunku bankowego wierzyciela. Jeżeli zatem, odnosząc się do Pani pytania, zapłata powinna zostać dokonana zgodnie z umową do dnia piętnastego każdego miesiąca, to należy odpowiednio wcześniej zdefiniować przelew, czyli najpóźniej dnia czternastego roboczego, aby konto bankowe beneficjenta zostało uznane środkami najpóźniej dnia piętnastego o ile jest to dzień roboczy – księgowania przelewów przez bank.

Przeczytaj też: Jak liczyć termin zawity

Jak chodzi natomiast o przypadek w którym umowny termin zapłaty wypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, to zgodnie z art. 115 kc (kodeksu cywilnego), termin zapłaty upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Jeżeli na przykład piętnastego wypada w sobotę, to może Pani zdefiniować przelew tak aby wyszedł siedemnastego rano (do południa) i znalazł się na koncie bankowym beneficjenta po południu tegoż dnia.

Jak chodzi natomiast o dzień zapłaty podatku, to zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego jest to dzień w którym środki wyszły z rachunku bankowego podatnika a nie dzień uznania rachunku bankowego urzędu skarbowego.

Przeczytaj też: Faktura bez terminu płatności

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

5 września, 2022

kategoria windykacja

Komentarze do 'Termin zapłaty przelewem bankowym'

Subscribe to comments with RSS

  1. Tak samo jak z terminem zapłaty przelewem podatku jest z przelewem opłaty sądowej? Sytuacja kiedy sąd wzywa do uzupełnienia braków formalnych poprzez dokonanie opłaty od pozwu.

    ali

    10 wrz 22 o 04:28

  2. Tak, również w tym przypadku za datę uiszczenia opłaty uważa się dzień w którym kwota “wyszła” z rachunku bankowego.

    admin

    10 wrz 22 o 09:01

Skomentuj