Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Termin likwidacji szkody z OC sprawcy

2 komentarze

Pytanie: Sprawca kolizji uszkodził mój samochód w drodze z pracy i zwróciłem się o wypłatę odszkodowania do jego ubezpieczyciela. Sprawa przeciągała się i zadzwoniłem do tej jego ubezpieczalni zapytać co tak długo. Pracownik powiedział mi, że zgodnie z prawem mają 60 dni na przystąpienie do czynności związanych z wyceną szkody. Podał jakiś przepis, ale nie zapamiętałem tylko odniosłem wrażenie, że bawi go to. Nie wie, gdzie to mogę sprawdzić wiec piszę do Pana z prośbą o podanie przepisu w tym temacie.

Odpowiedź: Zakładam, że kolizja miała miejsce na terenie Polski. Jeżeli tak, to zasadniczo należy odwołać się do brzmienia Art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych który stanowi, że Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Jeżeli z jakichś obiektywnych powodów dotrzymanie przez ubezpieczyciela wskazanego wyżej terminu jest niemożliwe, to należy odwołać się do zapisów ust. 2 owego Art. 14 który z kolei stanowi, że w takim przypadku odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

Pracownik firmy ubezpieczeniowej natomiast miał chyba na myśli Art. 83b ust. 3 wyżej wskazanej Ustawy ale ten przepis stosuje się do zdarzeń (wypadków) mających miejsce zagranicą.

Może zadzwoni Pan jeszcze raz do tej ubezpieczalni sprawcy, włączy nagrywarkę i jeszcze raz o to samo zapyta. Jak znowu tak Pana w błąd wprowadzi, to będzie Pan mógł delikatnie presję wywrzeć na nich (informując o nagraniu i cytując właściwy przepis), aby się pospieszyli i byli rzetelni w wycenie szkody a z tym bywa różnie.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

29 stycznia, 2021

kategoria ubezpieczenia

Komentarze do 'Termin likwidacji szkody z OC sprawcy'

Subscribe to comments with RSS

  1. To umyślne wprowadzanie w błąd klienta, powszechna praktyka w towarzystwach ubezpieczeniowych.

    Iza

    19 Kwi 21 o 07:16

  2. Miałem likwidacje szkód w sumie w trzech ubezpieczalniach i tylko axa spisała sie prawie bez zarzutu.

    Anonim

    25 Maj 21 o 13:48

Skomentuj