Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Termin likwidacji szkody z OC sprawcy

4 komentarze

Pytanie: Sprawca kolizji uszkodził mój samochód w drodze z pracy i zwróciłem się o wypłatę odszkodowania do jego ubezpieczyciela. Sprawa przeciągała się i zadzwoniłem do tej jego ubezpieczalni zapytać co tak długo. Pracownik powiedział mi, że zgodnie z prawem mają 60 dni na przystąpienie do czynności związanych z wyceną szkody. Podał jakiś przepis, ale nie zapamiętałem tylko odniosłem wrażenie, że bawi go to. Nie wie, gdzie to mogę sprawdzić wiec piszę do Pana z prośbą o podanie przepisu w tym temacie.

Przeczytaj też: Weryfikacja prawa do zniżki za bezszkodowość w systemie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Odpowiedź: Zakładam, że kolizja miała miejsce na terenie Polski. Jeżeli tak, to zasadniczo należy odwołać się do brzmienia Art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych który stanowi, że Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Jeżeli z jakichś obiektywnych powodów dotrzymanie przez ubezpieczyciela wskazanego wyżej terminu jest niemożliwe, to należy odwołać się do zapisów ust. 2 owego Art. 14 który z kolei stanowi, że w takim przypadku odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

Przeczytaj też: Dochodzenie odszkodowania – z prawnikiem?

Pracownik firmy ubezpieczeniowej natomiast miał chyba na myśli Art. 83b ust. 3 wyżej wskazanej Ustawy ale ten przepis stosuje się do zdarzeń (wypadków) mających miejsce za granicą.

Może zadzwoni Pan jeszcze raz do tej ubezpieczalni sprawcy, włączy nagrywarkę i jeszcze raz o to samo zapyta. Jak znowu tak Pana w błąd wprowadzi, to będzie Pan mógł delikatnie presję wywrzeć na nich (informując o nagraniu i cytując właściwy przepis), aby się pospieszyli i byli rzetelni w wycenie szkody a z tym bywa różnie.

Przeczytaj też: AXA DIRECT – opinie oraz PZU – opinie oraz MTU – opinie

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

29 stycznia, 2021

Komentarze do 'Termin likwidacji szkody z OC sprawcy'

Subscribe to comments with RSS

 1. To umyślne wprowadzanie w błąd klienta, powszechna praktyka w towarzystwach ubezpieczeniowych.

  Iza

  19 kw. 21 o 07:16

 2. Miałem likwidacje szkód w sumie w trzech ubezpieczalniach i tylko axa spisała sie prawie bez zarzutu.

  Anonim

  25 maj 21 o 13:48

 3. Co to jest szkoda całkowita z oc i jak wygląda odszkodowanie?

  Makowski

  20 lip 21 o 15:41

 4. Szkoda całkowita według definicji to takie uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu, które według określonych obliczeń za pomocą systemu kalkulacji Audatex przekraczają siedemdziesiąt procent wartości pojazdu. Oczywiście jest kilka innych systemów do kalkulacji wartości pojazdu. W obliczeniach nie bierze się pod uwagę amortyzacji pojazdu.
  Jak to wygląda w praktyce? W praktyce jest to liczone nieco inaczej. Dany ubezpieczyciel ustala wysokość wartości pojazdu na dzień wystąpienia szkody i pomniejsza o wartość pozostałości. Czyli poszkodowany otrzymuje kwotę pomniejszoną o to, co pozostało z samochodu. Wartość pozostałości zostaje ustalona przez rzeczoznawcę. Jeśli szkody są duże i nie da się naprawić szkody to auto zostaje sprzedane w obecnym stanie za pomocą aukcji i poszkodowany dostaje wartość samochodu pomniejszoną o kwotę, którą dostał ze sprzedaży pozostałości. Czyli suma ze sprzedaży wraku pojazdu plus odszkodowanie powinna równać się wartości naszego samochodu.
  Takie obliczenia są stosowane dzięki orzeczeniom Sądu Najwyższego, który dokładnie przeanalizował takie przypadki i na podstawie ustawy w obecnej chwili szkoda jest obliczana właśnie w taki sposób.
  Na co zwrócić uwagę? Towarzystwa ubezpieczeniowe zazwyczaj zaniżają wartość pojazdu na dzień wystąpienia szkody, w wielu przypadkach ubezpieczyciel nie uznaje wyposażenia pojazdu. Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, kiedy zostaje zmieniona wersja naszego pojazdu na niższy model. Te wszystkie elementy sprawiają, że możemy dostać dużo niższą kwotę niż się spodziewamy. Warto dokładnie sprawdzić całą dokumentację. Nieoceniona może okazać się pomoc w tym zakresie odpowiedniego rzeczoznawcy, który szybko wychwyci błędy. W takich przypadkach musimy złożyć pisemne odwołanie, które zobowiązuje do zmian w dokumentacji. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do poprawienia dokumentacji, by była zgodna z realnym stanem rzeczy. Niestety szkodę całkowitą wynosi siedemdziesiąt procent wartości pojazdu, co w niektórych sytuacjach dla poszkodowanego jest niekorzystne.

  admin

  20 lip 21 o 16:12

Skomentuj