Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Tag ‘upadłość’

Zabezpieczenie hipoteczne a upadłość

1 komentarz

Pytanie: Jeżeli mam moją wierzytelność zabezpieczoną hipotecznie na nieruchomości należącej do dłużnika i zostanie ogłoszona upadłość tego dłużnika, to czy to zabezpieczenie hipoteczne pozostaje? I czy daje mi takie same prawa a zwłaszcza pierwszeństwo w egzekucji jak przed upadłością dłużnika? Chodzi o upadłość likwidacyjną. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Upadłość a egzekucja administracyjna

komentarzy 5

Pytanie: Zamierzmy jako spółka z o.o. ogłosić upadłość likwidacyjną. Wiadomo mi że, po ogłoszeniu upadłości komornicze postępowania egzekucyjne nie mogą być prowadzone. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Wniosek o ogłoszenie upadłości w złej wierze złożony

1 komentarz

Wniosek o ogłoszenie upadłości nie może być składany jawnie jedynie w celu wywarcia nacisku na dłużnika, aby ten spełnił zaległe świadczenie. Takie działanie wierzyciela traktowane jest przez prawo upadłościowe, jako działanie w złej wierze albowiem informacja o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości może doprowadzić do utraty dobrego imienia dłużnika na rynku gospodarczym. To z kolei może spowodować realną szkodę majątkową. Zgodnie z art. 34 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, w przypadku złożenia przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika w złej wierze, sąd, oddalając wniosek, obciąży wierzyciela kosztami postępowania i może nakazać wierzycielowi złożenie publicznego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: